כניסה לחברים  |  הרשמה 

 
  
חדש באתר


 
 
דבר העורך
 
 

שלחו מייל בכל בעיה/ שאלה/ הבהרה/ תיקון/ תמונת מצב/ סרטון נחמד/ חדשות או כל דבר 
saridtv@sarid.org.il
 
  

   
לאיזה מפלגה תצביע בבחירות הקרובות?
[תוצאות]


 
 
מונה:


דף הבית >> דוח ועדת ביקורת באגודה 2012
דוח ועדת ביקורת באגודה 2012                                            

 דו"ח ועדת הביקורת לשנת 2012
התוכן:
 1. מבוא
 2. המטרה והקף הביקורת.
 3. נושאי הביקורת.
 4. ממצאים עיקריים .
 5. סיכום והמלצות.
 6. נספחים:
 • כתב המינוי לוועדת ביקורת.
 • המבנה הארגוני של האגודה.
   
 1. מבוא.
בקיבוץ שריד קיימות 3 מסגרות חברתיות אירגוניות, בעלות מעמד משפטי נפרד, הפועלות במשולב.
 • האגש"ח,                      להלן "הקיבוץ", הכולל את חברי הקיבוץ בלבד ועסקיו.
 • אגודת מתיישבי שריד,   להלן "האגודה" ,הכוללת את כלל תושבי הישוב כולל חברי הקיבוץ.
 • הועד המקומי,              כעין רשות מקומית הכפופה למועצה האזורית כשלוחה של משרד הפנים.
הועד המקומי הוא הגוף החוקי שמתקצב את השירותים המוניציפליים  לכלל תושבי הישוב, כפי שנקבע ע"י המועצה האזורית. הנהלת הועד המקומי הייתה זהה בעבר, פרסונלית, להנהלת הקיבוץ.
בהסכמה עם הנהלת הקיבוץ  והמועצה האזורית, עובר ניהול הועד המקומי , מעשית, אל הנהלת האגודה.
 
ועדת הביקורת פועלת לפי תקנון האגודה ס.ק.72-78 ובהתאם לכתב המינוי שאושר בהנהלת האגודה.
במהותה, באה ועדת הביקורת לעזור למערכות הניהול במילוי תפקידן ולשפר את דרכי פעולתן.
 
 1. מטרת והיקף הביקורת לשנת 2012:
שנת 2012 התאפיינה כשנת גיבוש דפוסי ניהול באגודה הן במישור של הנהלת האגודה והן במישור תחומי הפעילות.
תחומי הפעילות באגודה, נוי וחצר, חינוך, תרבות וביטחון, היו כפופים להנהלת הקהילה בעבר.
במהלך 2012 עברו כולם להיות כפופים למנהלת האגודה יעל גל, שהתחילה למלא את תפקידה לקראת מחצית 2012.
בחרנו לבקר את ניהול תקציב  האגודה בשנת 2012  מאישור התקציב ועד לדו"ח הסופי ברבעון הראשון ב 2013.
 
 1. נושאי הביקורת :
 1. גיבוש ואישור התקציב .
 2. מקורות התקציב.
 3. מערך הגבייה.
 4. שיטת ניהול התקציב והבקרות התקופתיות.
 4. ממצאי הביקורת העיקריים:

4.1   גיבוש ואישור התקציב.
התקציב גובש ע"י הנהלת האגודה בעזרתם של אילת בזק וצוות מערכות המידע. ואושר כדין באסיפה בתחילת 2012.
בנסיבות של השינוי הארגוני הגדול שעבר היישוב, וכדי לאפשר לאגודה "להמשיך במרוץ " עם העברת האחריות והסמכויות, נשען תקציב הפיתוח על הלוואה מהקיבוץ.
יעל קיבלה מצב שבו נושאים רבים בממשק בין הקיבוץ לאגודה, לא היו ברורים ומוגדרים, כגון, מערכת החינוך, התרבות, הנוי ועוד, וגם נושאים בתוך האגודה , כגון הטיפול במערכת הגביה, טרם התגבשו דיים.
 
4.2   מקורות התקציב העיקריים.

מספר חברי אגודת המתיישבים , החייבים במס - כ 470.
מס אחיד לתקציב השוטף:   866,000 ₪
מס אחיד להשקעות ופיתוח: 115,560 ₪.
הלוואה ז"א מהקיבוץ :        400,000 ₪
 
4.3   מערך הגביה של המס האחיד.
אם באמצע 2012 נמצאו  לא מעט חריגות הרי שבסיכום 2012 תמונת המצב היא זאת:
גבית המסים מחברי הקיבוץ מרוכזת ומתבצעת אוטומטית ע"י מערכות המידע של הקיבוץ.
לגבי תושבי שכונת ההרחבה ותושבים בקיבוץ שאינם חברים, נבחנת התייעלות במנגנון הגביה.
נכון להיום, מחצית 2013, כל המיסים שולמו.
 
4.4   שיטת ניהול התקציב והבקרות התקופתיות
במהלך השנה האחרונה התגבשו נהלי בקרה בשת"פ הדוק בין מנהלת האגודה למנהלת מערכות המידע.
כל חודש מקבלת יעל מאילת דו"ח מצב מפורט של ביצועי התקציב המצטברים.
החומר הרלבנטי מגיע למנהלי הפעילויות לביקורת עצמית. לאחר מכן, נפגשת איתם יעל למעקב ובקרה.
יש לציין שגם בניהול תחומי  התקציב- חינוך, תרבות, איכות סביבה וביטחון, למדו המנהלים, "תוך כדי תנועה" כיצד להתנהל במצב החדש.  במהלך 2012 נערכו פגישות מספר בהנהלת האגודה לדיון על הדו"ח המצטבר של ביצועי התקציב.
 
4.5   סיכום השנה.
4.5.1 נמצאה חריגה של 47,000 ₪ בהוצאות בסעיף ספורט ובריכה, בין התכנון לביצוע.
         החריגה נבעה מתכנון לא טוב ומעלויות גבוהות של המים מעל לצפוי.
4.5.2 נמצא פער  של 273,000 ₪ בהשקעה בגן הילדים, בין התכנון לביצוע.
         החריגה נבעה משתי סיבות עיקריות.
        האחת:  הייתה אי-וודאות גבוהה באשר למצב המבנה הישן והתשתיות הקיימות.
        השנייה:  במהלך הביצוע נכנסה מנהלת חדשה לתחום החינוך והיא זיהתה צרכים נוספים.
        סוכם עם המועצה האזורית, שתקצבה במקור מחצית מההשקעה, שתגדיל את חלקה גם.
4.5.3 עדיין חסר 18,000 ₪  לכיסוי ההוצאות בתכנית ההשקעות. יעשה מאמץ להגדיל עוד את חלקה של המועצה.
בס"ה הסתיימה השנה בגירעון של 13,800 ₪, ללא חישוב הפחת,  שהם כ 1.2% מהתקציב.
 
 
סיכום והמלצות  :

בסיכום המצב בסוף 2012 מצאנו  שרוב הנושאים בממשק בין הקיבוץ לאגודה, מוסדרים וברורים לבעלי התפקידים המרכזיים, מנהלי הקיבוץ, מנהלי האגודה וחשוב במיוחד, מנהלת מערכות המידע.
גם מנהלי התחומים יודעים היום את מקומם במבנה הארגוני.
אנחנו חושבים שמערכת ניהול תקציב האגודה עברה בשנה האחרונה, גיבוש מהיר ואיכותי נמצאת במקום טוב בהחלט.
 
המלצות:
 1. לראות בקבלת הלוואות "רע הכרחי" ולזכור שהלוואה צריך להחזיר ויש לזה מחיר.
 2. לתקצב סעיף בצ"מ משמעותי יותר. צריך להיות יחס בין רמת אי- הוודאות להיקף מרכיב הבצ"מ.
 3. לקיים דיון בביצוע התקציבי המצטבר, בהנהלת האגודה, אחת לרבעון כדרך קבע.
 4. להביא לידיעת הציבור תמונת מצב תקציבית אחת לחצי שנה, במסגרת האסיפה הכללית.
 
 
אנחנו מבקשים להודות ליעל בעיקר ולאיילת גם על שיתוף הפעולה
חברי ו. הביקורת:   מרסל כהן. סיוון יתום, ארנון פרסאי
 
   
6.   נספחים
כתב המינוי לועדת הביקורת באגודה
אושר בוועד הנהלת אגודת המתיישבים ב 26/11/2011
 
כללי
הביקורת הניהולית היא כלי מקצועי המשרת את חברי האגודה ככלל והנהלת האגודה בפרט.
הביקורת בודקת ומעריכה פעילויות ותוצאותיהן באופן מקצועי ובלתי תלוי.
כמו כן עוקבת הביקורת אחרי ביצוע ההחלטות והטיפול בנושאים שכבר עברו ביקורת.
מינוי חברי ועדת הביקורת והמנדט של הועדה, כתב המינוי, הם בסמכות האסיפה הכללית.
 
תחומי פעילות הביקורת הניהולית
 1. תהליכי קבלת החלטות.
 2. הלימות  בין הביצוע להחלטות.
 3. תקינות הפעילויות וטוהר המידות.
 4. דרכי ניהול הנכסים וההתחייבויות, החזקת כספים והשקעתם.
 5. בקרת תקציבים-תכנון מול ביצוע.
 6. אמינות ושלמות הרישום והדיווח.
 7. היעילות התפעולית.
 
עקרונות פעילות ועדת הביקורת
 1. ועדת הביקורת תחליט על תכנית הביקורת התקופתית לאחר דיון משותף עם הנהלת האגודה. .
 2. כל חבר באגודה רשאי לפנות לוועדה ולהציע עריכת בדיקה של נושא או פעילות כלשהי.
 3. ועדת ביקורת רשאית לטפל או לא לטפל בפניות של חברי אגודה, לפי שיקול דעתה.
 4. נושאי הביקורת יפורסמו לידיעת כל חברי האגודה, אחת לחצי שנה.
 5. כל מערכת קבלת ההחלטות וכל הפעילויות באגודה תהיינה חשופות בפני הביקורת.
 6. נציג ועדת הביקורת יכול להיות נוכח בישיבה רשמית של גוף ניהולי באגודה ובתנאי שקיבל מראש את אישור רכז הועדה או בעל התפקיד המתאים.
 7. ועדת ביקורת לא תעסוק בתחום הפרט ובסכסוכים בין חבר לחבר ובין חבר למוסדות האגודה.
 8. כל מי שמבוקר יקבל את טיוטת  דו"ח הביקורת לפני גיבושו הסופי כדי שהתייחסותו תשולב בדו"ח הסופי.
 9. דוחות הביקורת יוגשו תחילה להנהלת האגודה ובתיאום עם ועדת הביקורת יוחלט היקף הפרסום לכלל חברי האגודה.
 10. ועדת ביקורת תיזום פגישות עם בעלי תפקידים לפי שיקול דעתה.

 

Bookmark and Share
+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...

לייבסיטי - בניית אתרים