כניסה לחברים  |  הרשמה 

 
  
חדש באתר


 
 
דבר העורך
 
 

שלחו מייל בכל בעיה/ שאלה/ הבהרה/ תיקון/ תמונת מצב/ סרטון נחמד/ חדשות או כל דבר 
saridtv@sarid.org.il
 
  

   
לאיזה מפלגה תצביע בבחירות הקרובות?
[תוצאות]


 
 
מונה:


דף הבית >> דו''ח ועדת הביקורת
זכויות התושבים בשריד להתקבל כחברים באגודת המתיישבים
 
דו''ח ועדת הביקורת - 10.12.2013
הרקע
"התושבים" הם אותם האנשים המתגוררים דרך קבע , לכאורה, ביישוב ואינם חברי קיבוץ או בעלי בתים בהרחבה.
הרוב המוחלט של התושבים מתגוררים בקיבוץ. חלקם בדירות שכורות ברחבי הקיבוץ  וחלקם הם בני זוג של חברים. כל התושבים משלמים את מסי החברות באגודה כדין.
זכויות התושבים בשריד, בתוך הקיבוץ ובשכונת ההרחבה, מעוגנות בתקנון אגודת המתיישבים שאושר ע"י הרשם ב 2009. בהקשר זה, התקנון מתייחס בהרחבה לשאלות "מי רשאי לפנות לוועדת הקבלה?" וגם  "מהם התנאים לקבלה?".
לאחרונה, בנסיבות של הבחירות להנהלת אגודת המתיישבים, הגיעו אלינו טענות של תושבים שלמרות שהם נושאים בנטל החובות, נמנעת מהם הזכות הבסיסית להתקבל כחברים באגודת המתיישבים ובשל כך אינם זכאים לבחור ולהיבחר למוסדות האגודה.
מאחר ותפקיד ועדת הביקורת הוא לעזור ולשפר את דרכי הניהול, מצאה לנכון הוועדה לבדוק את הנושא ביסודיות ומידית ולהגיש לוועד הנהלת האגודה ולציבור החברים את הממצאים  וההמלצות בהקדם האפשרי.
 
דו"ח הביקורת
 
 1. השאלות להן נדרשנו לתת תשובות.
   
 • שאלה ראשונה : מי זכאי לפנות לוועדת הקבלה כדי להתקבל כחבר שווה זכויות באגודה?
   
 • שאלה שניה : האם יש מניעה משפטית לקבלת התושבים הנ"ל לאגודה לאור התיקון לפקודת האגודות           
השיתופיות (מס' 8) משנת 2011?


ללא קשר לתשובות שנמצא, ברור לנו שכל מי שגר ביישוב מוטלת עליו החובה לשאת בנטל המס המוניציפלי גם אם לא התקבל כחבר באגודה.


 
 1. בעלי התפקידים ואחרים איתם נפגשנו/שוחחנו /התייעצנו.
 • עומר ברנע – יו"ר וועד הנהלת האגודה בתקופה הנדונה.
 • יעל גל – מנהלת האגודה ממאי 2012.
 • נוח שגיא - מנהל הקהילה בקיבוץ בתקופה הנדונה.
 • יועץ משפטי – עו"ד גיל דגן.
 • מספר תושבים מהקבוצה הנדונה.
 
 
 1. הממצאים
            בשלוש השנים האחרונות היו מספר פניות של תושבים, אל בעלי התפקידים הנ"ל., להתקבל כחברים באגודה.
התושבים הפונים היו אמורים להיות מופנים אל וועדת הקבלה של אגודת המתיישבים, כפי שמתחייב מהתקנון.
מי שפנה אל הנהלת הקהילה בקיבוץ קיבל תשובה חד משמעית:
"אין לכם בכלל זכות להתקבל לאגודה. זכות זאת שמורה למי שהוא חבר קיבוץ או בעל נכס/ביית בשכונת ההרחבה בלבד".
 
לאחרונה, לאחר שאחת התושבות וגם וועדת הביקורת פנו אל יו"ר וועד הנהלת האגודה, עומר ברנע,  בבקשה לבדוק את זכותם של התושבים להיות חברים באגודה, בדק היו"ר את התקנון ופרסם ברבים מכתב בו הוא מאשר שתושבים שהם בני זוג של חברים, רשאים להצטרף, מידית,  כחברים שווי זכויות באגודה. לא הייתה התייחסות במכתב לייתר התושבים.
 
משיחות עם שלושת בעלי התפקידים, המבוקרים,  הגענו להבנה שכדאי שתערך בדיקה של תקנון אגודת המתיישבים, בסעיפים שונים, ולהתאימו למקום ולזמן.
 
 
 
העברנו את שתי השאלות הנ"ל אל עו"ד גיל דגן , ממשרדו של שלמה כהן, לקבלת חוות דעתו מההיבט המשפטי.
           קיבלנו חוות דעת מנומקת בהרחבה ואנו מצרפים את עיקרי התייחסותו.
 
לשאלה הראשונה
תושבים שהם בני זוג של חברי הקיבוץ, יכולים להתקבל לחברות באגודה ללא צורך לעבור ועדת קבלה.
לעומתם, תושבים אחרים רשאים לפנות אל ועדת הקבלה בבקשה להתקבל לחברות באגודה.
ועדת הקבלה רשאית להמליץ על קבלתו של תושב לאגודה גם אם אינו עומד בכל תנאי הסף הרשומים בתקנון כולל התנאי לבית קבע.  בכל מקרה, את ההחלטה בדבר קבלת חבר לאגודה, מקבל ועד ההנהלה של האגודה, בהתחשב בהמלצת ועדת הקבלה.
 
לשאלה השנייה
נראה כי הכוונה בקבלה לחברות באגודה היא כי אדם שיתקבל ייבנה את בית הקבע בישוב ולשם כך עליו להיות בעל יכולת כלכלית מתאימה.
על ועדת הקבלה לבדוק כל מקרה לפי נסיבותיו. אם התרשמותה תהיה כי לתושבים הפונים אין כוונה להתגורר מגורי קבע ביישוב או שאין להם יכולת כלכלית לבנות את ביתם ביישוב תוך פרק זמן מוגדר, הרי שיכולה להיות מניעה לקבלתם כחברי האגודה.
 
 
 1. המלצות ועדת הביקורת לוועד הנהלת האגודה
לאחר שבחנו את הממצאים ולאחר שבחנו את חוות הדעת המשפטית להלן המלצותינו לוועד הנהלת האגודה:
 
 
 1. לפרסם ברבים שכל תושב הרוצה להתקבל לאגודת המתיישבים, יכול לפנות לוועדת הקבלה של האגודה.
  ולצרף לפרסום אל מי אפשר לפנות ואיך לפנות.
  לא להתנות קבלת תושבים לאגודה, בעת הזאת, בהשלמת שינוי התקנון. מאחר ושינויים בתקנון מחייבים הליכים פורמליים שעלולים להמשך חודשים רבים.
 2. להבטיח שכל חברי ועד הנהלת האגודה וגם הנהלת הקהילה באגש"ח יכירו את התקנון ויהיו בקיאים בו.
 3. להקים באגודה, בהקדם, צוות חשיבה שיבדוק את התאמתו של התקנון לזמן ולמקום  וימליץ לוועד הנהלת האגודה על שינויים עם  דגש על פרקים  7- חברות באגודה  , 8 – קבלת חברים לאגודה.
תודה למבוקרים על שיתוף הפעולה ותודה לשחר המאירי שהאיר לעניין הצורה. 
חברי ועדת הביקורת:  מרסל כהן , סיוון יתום., ארנון פרסאי.

Bookmark and Share
+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...

לייבסיטי - בניית אתרים