כניסה לחברים  |  הרשמה 

 
  
חדש באתר


 
 
דבר העורך
 
 

שלחו מייל בכל בעיה/ שאלה/ הבהרה/ תיקון/ תמונת מצב/ סרטון נחמד/ חדשות או כל דבר 
saridtv@sarid.org.il
 
  

   
לאיזה מפלגה תצביע בבחירות הקרובות?
[תוצאות]


 
 
מונה:


אגודת מתיישבי שריד - הסבר על לתקציב 2014
 
לתושבי שריד שלום רב,
 
מצורפת בזאת הצעת תקציב אגודת מתיישבי שריד לשנת 2014, כפי שתובא לאישור האסיפה הכללית בתאריך 28.01.14.
כמו כן, מצורף לעיונכם תקציב וועד מקומי שריד 2014 , כפי שאושר במליאת המועצה.
 
הצעת תקציב אגודת מתיישבי שריד לשנת 2014, נערכה ואושרה על ידי ועד הנהלת האגודה, על פי עקרון של ראייה ארוכה טווח ועבודה על פי תכנית רב שנתית.  מתוך עקרון זה, וכהכנה לבניית תקציב שיאפשר לוועד ההנהלה לפי תכנית רב שנתית, הוכללו בהצעת התקציב לשנת 2014 השינויים הבאים:
 
1. הוגדל תקציב ההשקעות בתקציב על חשבון צמצום ההוצאות השוטפות של האגודה. מטרת מהלך זה הינה לאפשר לאגודה לפתח את הישוב והקהילה ולהשקיע בפרויקטים שונים, כפי שיעלו מעת לעת ויאושרו על ידי הציבור, ללא גבייה נוספת מהתושבים.
 
2. ביטול סעיף הוצאות אחזקת מבנים באגודה (כפי שהיה נהוג בשנים הקודמות) וטיפול בנושא זה מתוך תקציב הוועד המקומי, תוך ראייה כוללת של כל הצרכים בישוב. עד כה תקציב האגודה השיתופית כלל סכומים שהופנו לצורך אחזקת מבנים, הסכומים נכללו בתוך תקציב הענפים השונים, הוחלט כי אחזקת מבנים, ככל שתידרש, צריכה להתבצע מתוך תקציב הועד המקומי, בהתאם למסגרת התקציב ותוך ראיה של כלל צורכי הישוב. 
 
במידה וקיימות שאלות בנוגע לתקציב, לגביהן מתבקשת התייחסות/מענה הנכם מוזמנים לפנות ליעל גל במייל mitiashvim@k-sarid.co.il   לפני מועד האסיפה, הקבועה ליום 28.01.14.
 

 
אסיפה כללית - מתיישבי שריד
אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ

 
ביום ג' 28.1.2014  בשעה 20.00 תתקיים אסיפת חברים במועדון לחבר.
אם בשעה היעודה לא יהיו נוכחים לפחות עשרים מחברי האגודה תדחה האסיפה בחצי שעה, ותתקיים ב 20.30 בכל מספר חברים אבל לא פחות משבעה חברי אגודה.

 
סדר היום של האסיפה:
1. אישור הצעת תקציב 2014 של אגודת מתיישבי שריד.
2. אישור הקצאת 20 אלף ₪ להחלפת גג אזבסט באולם ספורט מתקציב השקעות.
 
התקציב יאושר בהצבעה באסיפה
 

 


הסבר על מבנה הישויות בשריד 
 
בקיבוץ שריד פועלות שלוש ישויות שונות: הועד המקומי, האגש"ח והאגודה הקהילתית.


 
הועד המקומי נחשב לרשות מקומית והוא מהווה חלק מהשלטון המקומי, הועד המקומי כפוף למליאת המועצה.  בראש הועד המקומי עומדת הנהלת הועד, מתאריך 24.12.13 קיימת זהות בין חלק מחברי ועד ההנהלה לחברי הועד המקומי.
לשריד נציגה במליאת המועצה – חגית אבנרי.
מקורות התקציב של הועד המקומי הינם כספים שמתקבלים מהמועצה מתוך הארנונה היישובית שמועברת אליה. בנוסף מועברים לוועד המקומי על ידי המועצה כספים נוספים לתמיכה בתקציב לפי החלטות המועצה.
תקציבים אלו מיועדים לטיפול בנושאים מוניציפאליים כגון נוי ואיכות הסביבה, תאורת רחוב, כבישים מדרכות, פינוי פסולת, רווחה וקהילה, דת ובית עלמין, תברואה וביוב, שמירה וביטחון, חינוך, אחזקת מבני ציבור.

האגש"ח, דהיינו הקיבוץ, אחראי על ניהול קהילתי וניהול עסקי של חבריו בנושאים חברתיים, נושאים כספיים, האגש"ח מחזיק בנכסים במבנים ובציוד. האגש"ח פועל מכוח התקנון הקיים בינו לבין חבריו ועל פי כללים הקבועים בחוק להתנהלות אגודה שיתופית מסוגו. בראש האגש"ח עומדת ההנהלה הכללית שלו הכפופה לאסיפה הכללית של חברי האגש"ח.

האגודה הקהילתית, היא אגודה שיתופית שהוקמה מתוקף תקנון שמאגד את חבריה, האגודה אחראית על ניהול העניינים הקהילתיים והחברתיים של חבריה, בנושאים הקבועים בתקנונה. בדומה לאגש"ח גם האגודה כפופה לאסיפה הכללית של חבריה. מקור התקציב של האגודה הקהילתית הוא מיסי התושבים.
תקציבי האגודה הקהילתית מיועדים לטיפול בנושאים קהילתיים וחברתיים, שאינם מתוקצבים בוועד המקומי, כגון החזקת ותפעול בריכה, קיום תרבות, חגים, חוגים, והעסקת העובדים לצורך קיום הפעילות השוטפת, כמקובל בישובים דומים רבים סביבנו.
באגודה הקהילתית בשריד חברים חברי אגש"ח, תושבי ההרחבה, וכן תושבי קבע נוספים בשריד שביקשו להצטרף לאגודה וליהנות משירותיה.
בראש האגודה הקהילתית עומד ועד ההנהלה, שנבחר עלי ידי האסיפה הכללית, שתפקידו בין היתר:
  • להכין תכנית אסטרטגית ותוכנית אב ליישוב.
  • להכין תכנית עבודה שנתית.
  • להכין הצעת תקציב לאישור אסיפה כללית.
  • לקבוע מדיניות הוועד לניהול היישוב.
  • לקבוע נהלים להתנהלות ציבורית תקינה של הוועדות והיישוב.
  • להקים מערכת שליטה ובקרת ביצוע לתקציב ולהחלטות הוועד.
  • לקבוע רפרנטים מטעם הוועד בוועדות השונות ביישוב.
  • להפיץ פרוטוקול ישיבות לידיעת כלל הציבור ביישוב.
  • להעסיק עובדים על בסיס חוזים אישיים ועל פי חוקי דיני עבודה.
לצורך ביצוע עבודתם השוטפת, הקימו האגודה הקהילתית והועד המקומי ועדות שונות וצוותים, שתפקידן לסייע לוועדים בביצוע עבודתם. חלק מהועדות כפופות לוועד המקומי, לדוגמא נוי ואיכות סביבה, ביטחון, וחלק לאגודה הקהילתית כגון תרבות וחינוך.
הנכם מוזמנים לפנות לוועד ההנהלה – שי רוזן, שרה אשל, חי ברקן, ניר רושקין, עידו בר אילן, יובל סביון, נח שגיא, ניב אבנרי שחר המאירי וליעל גל, בכל עניין, בדוא"ל  mitiasvim@k-sarid.co.il או בדוא"ל shachar.aguda@gmail.com דרך האתר www.sarid.org.il, או דרך תיבת פניות של יעל, מחוץ למשרדה.
Bookmark and Share
+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...

לייבסיטי - בניית אתרים