כניסה לחברים  |  הרשמה 

 
  
חדש באתר


 
 
דבר העורך
 
 

שלחו מייל בכל בעיה/ שאלה/ הבהרה/ תיקון/ תמונת מצב/ סרטון נחמד/ חדשות או כל דבר 
saridtv@sarid.org.il
 
  

   
לאיזה מפלגה תצביע בבחירות הקרובות?
[תוצאות]


 
 
מונה:


פרוייקט הבריכה בשריד 
   
להלן הסבר לגבי פרוייקט הבריכה והתוספת למפרט ולתקציב, עליה ממליצה מנהלת הבריכה, ותובא לאישור האסיפה ביום ד' 19/2/2014.
המפרט המקורי שהוצג באסיפת אגודת המתיישבים ואושר בהצבעה בקלפי כלל בניית בריכת בוגרים חדשה, תשתית צנרת חדשה, שבילים היקפיים ושבילי גישה, גידור, הצללה ושילוט.

מערכות הסינון הקיימות בבריכה עשו את עבודתן נאמנה בשנים האחרונות ולראייה תוצאות הבדיקות השגרתיות שמשרד הבריאות עורך לאיכות מי הרחצה שהיו הטובות ביותר מכל הבריכות באזור. כמובן שגם ליוסי נץ יש חלק נכבד בתוצאות שהושגו. לאור התוצאות שהושגו ולאור העובדה שבבריכה החדשה כמות המים לסינון תרד, תכנן צוות הבריכה להמשיך לעשות שימוש במערכות הישנות  גם לאחר שיפוץ הבריכה. לאחר התייעצויות נוספות עם אנשי מקצוע ובדיקה לעומק של מצב המערכות התברר שהמרכיבים המשמעותיים במערכות, כגון מסננים ומשאבות, חגגו למעלה מ- 15 קייצים ועברו מזמן את אורך החיים הצפוי להם. הסבירות שנדרש להחליפם בשנה-שנתיים הקרובות כמעט ודאית, ולמעשה אחד המסננים ואחת המשאבות פרשו לגמלאות כבר בתום העונה האחרונה.

בנוסף התברר שהמסננים והמשאבות אינם תקניים, ושמסננים תקניים דורשים יותר מקום ממה שניתן להקצות להם בחדר המכונות בגודלו הנוכחי.
קיים סיכון כי קריסת המערכות תחול במהלך עונת הרחצה. במקרה שכזה הנזק הכספי ותקופת אי-השימוש הנלווית להשבתה מאונס, יהיו גבוהים בהרבה מביצוע החלפה יזומה, כחלק מתהליך שיפוץ הבריכה.
העלות לחידוש הציוד והרחבת חדר המכונות, שיעבוד היטב לתקופה של כ-10 שנים לפחות, עומדת על כ-150,000 ₪, אשר כוללים בתוכם מענה גם לצרכים הנובעים מהקמת בריכת פעוטות. העלות שלא במסגרת הפרוייקט עלולה להיות כפולה.
במסגרת תהליך התכנון לקבלת האישורים ולאחר קבלת הצעות מחיר מקבלני ביצוע, קבלני מערכות וספקים שונים התברר שעלות תוספת בנייה של בריכת פעוטות במסגרת הפרוייקט תסתכם בכ- 160,000 ש"ח, וזאת לעומת האומדן המקורי של כ- 350,000 ש"ח.

הפערים בעלויות נובעים מהעובדה שחידוש מערכות הסינון והשלמת בריכת הפעוטות כחלק ממסגרת הפרוייקט, מאפשרים לנו ליהנות מהנחות כמות שאותן הצלחנו להשיג, כמו-גם מהימצאותם בשטח של כל הגורמים הרלוונטיים לביצוע (תכנון/ ניהול/ פיקוח/ קבלני ביצוע, ספקים וכו'). דחייה למועד מאוחר יותר תדרוש את גיוסם בשנית של כל הגורמים הנ"ל, כאילו מדובר בפרוייקט אחר לגמרי, עם כל המשתמע מכך.
מנהלת פרוייקט הבריכה ממליצה לחברי האגודה לאשר תוספת של 310,000 ש"ח לתקציב הפרוייקט ע"מ לחדש את ציוד הסינון ולהשלים את בריכת הפעוטות במסגרת ביצוע השיפוץ הנוכחי ולהימנע מהוצאות גבוהות יותר בעתיד.

 
הזמנה לאסיפה כללית
 
בשעה טובה הושלמו ההליכים הנדרשים לתחילת ביצוע "פרויקט הבריכה", בהתאם למפרט שאושר. לפני יציאה לדרך מנהלת הפרויקט מבקשת להביא לאישורכם את המלצתה לאשר תוספת של בריכת פעוטות, וחידוש ציוד הסינון וחדר המכונות שכיום אינם עומדים בתקן/בלויים.
 
עלות התוספת המבוקשת עומדת על סך כולל של 310,000 ₪, מעבר לסכום שאושר על ידי האסיפה הכללית בקלפי (להלן: "התוספת").
 
ביום ד' 19.2.2014 בשעה 20.20 תתקיים אסיפת חברים במועדון לחבר.
 
אם בשעה היעודה לא יהיו נוכחים לפחות עשרים מחברי האגודה תדחה האסיפה בעשר דקות, ותתקיים ב 20.30 בכל מספר חברים אבל לא פחות משבעה חברי אגודה.
 
על סדר יומה של האסיפה:
1. המלצת מנהלת הבריכה לאשר תוספת של 310,000 ₪ "לפרויקט הבריכה".
2. אישור המפרט הנוסף (בריכת פעוטות + ציוד סינון ומכונות), בכפוף לאישור התוספת. 
 
בברכה, שחר המאירי, עו"ד
יו"ר וועד ההנהלה
מתיישבי שריד – אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ

 
הסבר לגבי גביית תשלומים
 
להלן פירוט התשלומים לתושבים לפי התכנית המקורית, התכנית המעודכנת,
ולפי המלצת מנהלת הבריכה על תוספת בריכת פעוטות וציוד סינון:
 
  במתווה שהוצג בעת אישור הפרוייקט נתונים עדכניים לפי המתווה  שאושר בקלפי בתנאי המימון שהושגו נתונים עדכניים על פי המלצת מנהלת הפרוייקט
עלות לתושב במזומן 3965 ₪
לפי460 משלמים
3927 ₪
לפי 494 משלמים
4555 ₪
לפי 494 משלמים
 
עלות לתושב בפריסה לשנה 343 ₪ לחודש
4117 סה"כ
336 ₪ לחודש
4032 סה"כ
 
389 ₪ לחודש
4668 סה"כ
עלות לתושב בפריסה ל 5 שנים
 
79 ₪ לחודש
 
4,740 ₪  סה"כ
 
74 ₪ לחודש
 
4,440 ₪  סה"כ
85 ₪ לחודש
 
5100  ₪ סה"כ
 
 
 • יש לציין כי בעת בניית התכנית התבססנו על הנחות שמרניות לגבי מספר משלמים ותנאי מימון.
 • על פי החלטת הנהלת האגודה כל כספי הפרוייקט ינוהלו בחשבון בנק נפרד שנפתח לטובת הפרוייקט.
 • עם סיום הפרוייקט תסוכם העלות הסופית ויבוצע עדכון לגבייה בהתאם.
 
 
אופני התשלום ( לתושבי ההרחבה בלבד, חברי הקיבוץ משלמים על ידי הקיבוץ):
 • למשלמים במזומן – ניתן לשלם בהמחאה אחת לפקודת מתיישבי שריד – אגודה שיתופית קהילתית בע"מ, או דרך ההרשאה הבנקאית .
 • לבוחרים לשלם בפריסה לשנה:
יש להפקיד 12 המחאות דחויות לפקודת מתיישבי שריד – אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ.
 • לבוחרים לשלם בפריסה לחמש שנים:
יש להפקיד 12 המחאות דחויות על שנת 2014 , בגובה המחיר החדשי, ובנוסף יש להפקיד עוד 4 המחאות דחויות לפי הפירוט הבא:
 1. לינואר 2015
 2. לינואר 2016
 3. לינואר 2018
  כולן על סך עלות של 12 תשלומים חדשיים.
   
   לקראת כל שנת כספים תוחלף ההמחאה שהופקדה כערבות ב 12 המחאות חדשיות לאותה שנה. במידה ולא תוחלף ההמחאה תופקד ההמחאה שניתנה כערבות לאותה שנה.
   
  ניתן לשלם גם דרך ההרשאה הבנקאית.
  לצורך תשלום במזומן יש להעביר הנחייה בכתב ( או במייל) ליעל גל לחיוב התשלום דרך ההרשאה הבנקאית.
  מי שמעוניין לשלם בפריסה דרך ההרשאה הבנקאית יפקיד המחאות שנתיות כערבות, שיחזרו עם תום התשלום דרך ההרשאה.
  יש להפקיד 5 המחאות דחויות לדצבר שנות 2014,2015,2016,2017,2018
  כל אחת מהן בסכום של 12 תשלומים חדשיים.
   
  גובה עלות התשלומים יהיה כפי שיוחלט באסיפה שתתקיים ב 19/2/2014.
   
  את הפקדת כל התשלומים יש לבצע במהלך השבוע שבין  23-28/2/2014.
  את כל ההמחאות יש להביא ליעל גל במשרדי האגודה.
   
  לנוחותכם ניתן להגיע גם בשעות הערב :
  ביום ב 24/2/2014 בשעות  17.00 עד 19.00
  ביום ג' 25/2/2012 בשעות 18.00 עד 20.00
  וכן ביום ו' 28/2/2014 בשעות 11.00 עד 13.00
   
  או במהלך יום העבודה בימים א- ד.
 
בברכה
וועד הנהלת האגודה  ויעל גל, מנהלת האגודה
Bookmark and Share
+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...

לייבסיטי - בניית אתרים