כניסה לחברים  |  הרשמה 

 
  
חדש באתר


 
 
דבר העורך
 
 

שלחו מייל בכל בעיה/ שאלה/ הבהרה/ תיקון/ תמונת מצב/ סרטון נחמד/ חדשות או כל דבר 
saridtv@sarid.org.il
 
  

   
לאור חג הביכורים המוצלח מה דעתך על השתלבות תושבי ההרחבה בשריד
[תוצאות]


 
 
מונה:


דף הבית >> מודל רשת הבטחון >> אוכלוסית חברים מובטחת ובנים התלויים בהוריהם

 

9.1. חברי קיבוץ בעלי צרכים מיוחדים
חברים עם נכות מוכרת ע"י מוסדות המדינה יובטחו ע"י הקיבוץ באופן הבא :
א.      חבר עם נכות מלאה מוכרת (74% ומעלה, כפוף לאחוז המוכר ע"י המדינה) יהיה זכאי לקבל "רשת ביטחון", כאשר כל ההכנסות בגין הנכות יכנסו לקיבוץ וירשמו כחלק מהכנסות המשפחה (למעט קצבאות ייעודיות אשר לא יילקחו בחשבון , כגון קצבת ניידות) , זאת , ללא חובת עבודה ופרנסה .
ב.      חבר עם אחוזי נכות מוכרת נמוכים מ- 74% נכות אשר מקבל קצבה חודשית מהביטוח הלאומי או מוסד רלוונטי אחר, יהיה זכאי לרשת בטחון. חובת עבודתו לשם קבלת הרשת תהיה תואמת את דרישת הגוף המשלם את קצבת הנכות וכל ההכנסות בגין נכותו יועברו לקיבוץ ויחשבו כהכנסות המשפחה .
ג.  הנהלת הקהילה תגדיר , בעזרת גוף מקצועי חיצוני , את "רשת הביטחון" של חברים עם בעיות מיוחדות אשר אינם מוכרים כנכים ע"י הביטוח הלאומי , ובתנאי שעשו את מירב המאמצים  , כדי שהמוסד לביטוח לאומי או מוסד רלוונטי אחר , יכיר בנכותם.
הקיבוץ יפעל בהתאם לתקנון יעודי לטיפול בבני קיבוץ בעלי צרכים מיוחדים התלויים בהוריהם.
הקיבוץ יעניק מעמד של "בן התלוי בהוריו" על המתחייב מכך מבחינת הקיבוץ בתנאים הבאים :
א.      הורי הבן הינם חברי שריד בפועל או היו חברי שריד כשהלכו לעולמם .
ב.      ההורים עשו את מירב המאמצים , בסיוע הקיבוץ , כדי שהמוסד לביטוח לאומי או מוסד רלוונטי אחר , יכיר בצרכים המיוחדים של הבן .
ג. הקיבוץ החליט להכיר בו כ"בן התלוי בהוריו" .
הקיבוץ יוכל עפ"י שיקול דעתו הבלעדי , לאפשר לקרובים של חברי קיבוץ לעבור לחיות בקיבוץ בתנאים הבאים :
א.      הקרובים הינם תושבים ברי רשות רגילים לכל דבר ועניין (לרבות תשלומי שכ"ד וכד') .
ב.      הקיבוץ לא יהיה אחראי על הקרוב ולא יממן את שהותו בקיבוץ בכל צורה שהיא .
ג.  הקרוב שיעבור לחיות בקיבוץ, יעמיד לרשות הקיבוץ ביטחונות כספיים מתאימים לצורך אבטחת מימונו בקיבוץ .
ד.החבר אשר קרוביו יעברו להתגורר בקיבוץ יחתום לקיבוץ על ערבויות בגין קרוביו.

Go Back  Print  Send Page

לייבסיטי - בניית אתרים