כניסה לחברים  |  הרשמה 

 
  
חדש באתר


 
 
דבר העורך
 
 

שלחו מייל בכל בעיה/ שאלה/ הבהרה/ תיקון/ תמונת מצב/ סרטון נחמד/ חדשות או כל דבר 
saridtv@sarid.org.il
 
  

   
לאיזה מפלגה תצביע בבחירות הקרובות?
[תוצאות]


 
 
מונה:


דף הבית >> יחסי גומלין בין הקיבוץ לאגודה הקהילתית


יחסי גומלין בין הקיבוץ לאגודה הקהילתית לדיון באסיפת הקיבוץ

רקע:
בתחילת שנות ה- 2000 החליטה אסיפת חברים בקיבוץ על קידום ומינוף הרחבה ביישוב וארגון ההרחבה תחת ישות משפטית "מתיישבי שריד - אגודה קהילתית". במהלך השנים הבאות ועד כה קלטנו משפחות חדשות הרחבנו וגדלנו דמוגרפית ביישוב.
קלטנו משפחות צעירות ובנים ממשיכים שרצו לבנות את ביתם בשריד ואשר לוקחים כעת חלק נכבד בהווי החברתי קהילתי והחינוכי ביישוב.
עד קליטת ההרחבה הקיבוץ ניהל את היישוב הן בהיבט החברתי והן בהיבט המוניציפאלי ונתן שירותים לכלל התושבים ובהתאם להחלטת החברים. הקיבוץ מימן והשקיע ממיטב כספו לשמר את הקיים על מנת לקיים אורח חיים חברתי.
עם הקמת ההרחבה וקליטת חברים חדשים ליישוב, עלו שאלות רבות שנגעו לשינוי אם בכלל בתפיסת ניהול והשליטה ביישוב הן בהיבט החברתי, הכלכלי, הנכסים וכו'.
סוגיות אלו נדונו בדיונים נרחבים שהיו שותפים לה חברי קיבוץ, חברים מההרחבה וחברים מהנהלת הקיבוץ מתוך רצון לבחון לעומק את מהות השינוי באורחות החיים בקיבוץ מחד ולשמר מאידך את זכויותיו של חבר הקיבוץ ונכסי הקיבוץ.
הישויות הארגוניות בשריד:
בשריד ישנן כיום שלוש ישויות משפטיות נפרדות: הקיבוץ, האגודה הקהילתית והוועד המקומי. בקצרה נסקור את המהות של כל ישות.
       הקיבוץ – ימשיך להפעיל את הישויות המשפטיות שקיימות בסמכותו בכל התחומים השייכים לקיבוץ הן בתחום הרווחה, הערבות ההדדית, פנסיות חברים, רשת בטחון וכו' והן בתחום העסקי והנכסים שבתחומו.
    הוועד המקומי – ינוהל בזהות פרסונאלית עם הנהלת האגודה הקהילתית, בכך יקטין את החיכוכים שעשויים להיות בתחום המוניציפאלי בהתנהלות היישוב.
     האגודה הקהילתית – אחרי העברת האחריות המוניציפאלית מהוועד המקומי בהסכם לאגודה הקהילתית אזי היא תהא אחראית לתחום הקהילתי, חברתי והמוניציפאלי כאחד.
נציין שמהות הקמת האגודה הינה לאפשר לאגד בתוכה חברי אגודה שמורכבים מחברי הקיבוץ וחברי ההרחבה כאחד. ביחד יקיימו אספות חברים, יקימו ויבחרו את ההנהלה והוועדות ויקבעו את אורחות החיים בשריד למען שותפות בקהילה אחת.
הסדרת יחסי גומלין בין הקיבוץ לאגודה:
צוות ההיגוי משותף שהיה מורכב מחברי הקיבוץ וחברי ההרחבה קיים מפגשים רבים שמטרתו הייתה להכין מסמך הבנות שיגדיר את המבנה ותפיסת הארגון ואת חלוקת הסמכויות והאחריות לניהול חיי הקהילה בקיבוץ שריד.
חשיבות מסמך ההבנות מעבר להגדרת יחסי הגומלין בין הקיבוץ לאגודה הייתה בעיקר לחדד ולשמר את זכויותיו של חבר הקיבוץ בקיבוץ על מגוון הרחב של נושאים שימשיכו להתנהל על ידי הקיבוץ בלבד תוך ראייה רחבה והתחשבות בשינוי ובצמיחה הדמוגרפית ביישוב.
מסמך ההבנות פירט את הנושאים המהותיים והעיקריים שנדרש לקיים יישוב קהילתי בתחומים: המבנה הארגוני של האגודה, הרשויות שינהלו אותה, תחומי אחזקה והשקעות בתשתיות ציבוריות כגון: כבישים מדרכות ותאורת רחוב, שטחים ציבוריים, נוי, מבנה ציבור, מערכות החינוך, בריכה וכו'
(מסמך מסודר הופץ לחברים כולל הסברים בשני מפגשים שקיימנו במועדון חברים).
מטרת שיחת החברים:
 לבחון ביחד ולאשר את מסמך ההבנות והעקרונות המהותיים בו לניהול היישוב.
לדון במספר סוגיות שצריך להכריע לגביהם כגון: מבנה ציבור ונכסים שיועברו לשימוש האגודה למען הקהילה כולה, הזכות של הקיבוץ לקבל נכס בחזרה, מערכת החינוך והבריכה.
סוגיית מבנה ציבור והחזרת נכס לקיבוץ:
נכסי היישוב הינם של הקיבוץ כאשר כל הסכם שייחתם הינו הסכם לשימוש בלבד. עקרון שימוש הינו למען הקהילה בכל תחומי אחריותה של האגודה. מבנה שלא יהיה בשימוש האגודה יוחזר לקיבוץ.
מבני ציבור ואו תשתיות שיועברו לשימוש האגודה יתוחזקו בשוטף וישודרגו באחריות האגודה. המבנים יועברו לאחריות האגודה במצבו כפי שהוא – as-is.
הסכם העברת מבני הציבור לשימוש ולאחריות האגודה יהיה לתקופה של 24 שנים ו- 11 חודש. התמורה תהא 1 ₪ לשנה.
השקעות שידרשו להרחבה ואו בניה של מבנה ציבור חדש למען הקהילה יהיו ממקורות האגודה ואו המועצה. בכך הסדרנו שכל השקעה ושדרוג במבנה ציבור יהיה מתקציב האגודה (נזכיר באגודה חברים חברי הקיבוץ וחברי ההרחבה כאחד).
בנוסף היות ומבנה הציבור יועברו לשימוש האגודה בלבד ולכל אורך תקופת השימוש הנכסים הינם של הקיבוץ, אזי כל שדרוג ואו השקעה במבנים אלו הינם גם השבחת נכסיו של הקיבוץ ממקור מימון משותף שמגיעה מהאגודה ואו מהמועצה האזורית.
זכות הקיבוץ לבקש להחזיר נכס שהועבר לאגודה:
לקיבוץ הזכות לבקש מהאגודה לפנות נכס שהועבר לאגודה לשימוש לכלל הקהילה. במהלך הדיונים צוות ההבנות התלבט בין שתי החלופות הבאות שטרם הוכרעו:
      הקיבוץ ייתן לאגודה מבנה חלופי במצב זהה ו/או במידה והאגודה תסכים, ישפה הקיבוץ את האגודה בגין ההשקעות שבוצעו במבנה מכספי האגודה בלבד.          
שינוי בניסוח מהסעיף הבא
     הקיבוץ ישפה את האגודה בגין ההשקעות שבוצעו במבנה מכספי האגודה בלבד ו/או ייתן לאגודה מבנה חלופי במצב זהה, ובהסכמה של האגודה במידה ודרישה זו באה מהקיבוץ.
מערכת החינוך והבריכה ביישוב:
המלצת הצוות להעביר לאגודה את מערכת החינוך והבריכה. שני נכסים מהותיים וחשובים בניהול קהילה משותפת, שיש צורך לבחון אותם לעומק כאשר ההמלצה היא שלאחר בחירת וועד ההנהלה של האגודה יוקמו שתי וועדות משותפות:
האחת וועדת חינוך משותפת שתבחן לעומק ותוביל את בחינת התחומים הבאים: החינוכיים פדגוגיים, השקעות בגנים בהלימה לצמיחה הדמוגרפית ביישוב ולמשמעויות התקציביות.
תוצרי הוועדה יוצגו לאישור של שתי ההנהלות של הקיבוץ ושל האגודה.
התהליך יהיה בשיתוף הציבור על מנת להגדיר את מטרות ויעדים של המערכת, עקרונות הליבה ומשמעויותיו ומבנה הארגוני בהלימה לקהילת שריד.
השנייה וועדה שתבחן את כלל מרכיבי שיטת תפעול הבריכה בהלימה לצרכי הקהילה תוך הבחנה ברורה של מרכיבי ההשקעות והאחזקה הנדרשת להפעלת בריכה לאורך זמן בהתאם להנחיות של משרד הבריאות היוצאות מעת לעת.
בהצלחה


+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...

לייבסיטי - בניית אתרים