כניסה לחברים  |  הרשמה 

 
  
חדש באתר


 
 
דבר העורך
 
 

שלחו מייל בכל בעיה/ שאלה/ הבהרה/ תיקון/ תמונת מצב/ סרטון נחמד/ חדשות או כל דבר 
saridtv@sarid.org.il
 
  

   
לאור חג הביכורים המוצלח מה דעתך על השתלבות תושבי ההרחבה בשריד
[תוצאות]


 
 
מונה:


דף הבית >> ארכיון 2012 >> "לא על החבר לבדו" מאת שגיא צוקר
"לא על החבר לבדו" – לקראת דיון על מסמך עקרונות הקליטה   |  מאת: שגיא צוקר
 
מסמך עקרונות הקליטה המובא בקרוב לאסיפת הקיבוץ נפתח בהגדרת מטרת התהליך שלשמו נכתב אך לפני
המעבר לתכנים התקנוניים והעקרוניים בחרו מחברי המסמך להוסיף כמה מילים אותן שמו תחת הכותרת :
"לא על הלחם לבדו".

מי שהחליט בכל זאת לבזבז כמה שניות על שורות אלה מצא מילים יפות כמו "סולידאריות", "דמוקרטיה ישירה"
ו"מהות" אך כדי להבין מהיכן הגיע סעיף זה למסמך צריך להיכנס ולדבר קצת על המחלוקות שעלו מהמסמך העקרוני
הן ב"קונגרס" והן במפגשים כאלה או אחרים כולל הסתייגויות שהוגשו לצוות העוסק בדבר לאחר הצגת המסמך.
 
גילוי נאות : אני כותב מילים אלה מתוך ובזכות אינטרס אישי וחשוב לי להתחיל בכך כדי להדגיש את נקודת המבט
שלי על הנושא. יחד עם זאת, עובדה זו לא מפחיתה מערך הדברים הכתובים כאן אלא מעצימה אותם היות
ו"הקהילה", בסופו של יום, מורכבת מהרבה אינטרסים אישיים המתגבשים לכדי אינטרס משותף וכידוע, "אובייקטיבי"
הוא שם תואר שאינו הולם את הקיבוצניק הממוצע וודאי לא את בן קיבוץ שריד.
רוב ההסתייגויות שעלו בנוגע למסמך המקורי )לפחות אלה שאני נחשפתי אליהן( התמקדו בשלוש נקודות עיקריות :
 
1. שיוויון זכויות בין כלל החברים - הצורך בהגדרה ברורה של זכויות החברים החדשים שתאפשר שוויון זכויות
מקסימאלי תוך הבטחת זכויות החברים הותיקים.
2. "דמי ההצטרפות" - הצורך בהסברת סעיף "דמי ההצטרפות" ופירוט מספק המסביר בעבור מה נגבים דמי
ההצטרפות, מה מטרתם, ומה הם מכסים. כלומר, מה הזכות הניתנת בעבורם ומה יהיו השימושים של אותו
כסף שיצטבר בקופת הקיבוץ.
3. הסדרי הביניים – מענה לאוכלוסיות שהיו מצויות באמצע תהליך קליטה כלשהו או שתהליך הקליטה שלהן
היה תקוע עד לקבלת החלטות בנושא.
להשלמת נתוני הפתיחה אספר, למי שלא יודע, שלאחר השלמת הקונגרס וקבלת משוב מחברי הקיבוץ התקיים
 
מפגש של נציגי הצוות עם הקבוצה הרלוונטית ביותר למסמך והיא קבוצה שמכילה את תתי הקבוצות הבאות :
1. צעירים בני קיבוץ המצויים בסטאטוס "מועמדים".
2. חברים ותיקים עם בני ובנות זוג שאינם חברי קיבוץ.
3. תושבים שכבר גרים בשריד )בני קיבוץ שעזבו וחזרו( ולהם הרצון להיקלט.
גם במפגש זה ההערות למסמך התנקזו באופן לא מפתיע לשלוש הנקודות שציינתי קודם לכן. צריך לזכור שבסופו של
יום תהליך הקליטה הולך להתמקד בשלב הראשון בקבוצה קטנה מאד של אנשים והמסמך ברובו לאו דווקא עוסק
בנהלים הרלוונטיים לקבוצה זו אלא בקבוצה עתידית גדולה הרבה יותר של נקלטים פוטנציאליים שאינם חלק
אינטגראלי מהקיבוץ כבר היום. ברור, למי שקצת מתעניין, שלא הולכת להתבצע בשריד קליטה המונית מיד לאחר
אישור המסמך בגלל מגוון בעיות הדורשות מענה טרם הפיכת התהליך לרלוונטי. נדרשים תנאים מקדימים כמו
מציאת פתרון לבעיית מספר המגרשים הפנויים, אישור מנגנוני השיוך והבטחת שיוך פירות הנכסים לחברים הותיקים
טרם יפתחו שערי הקיבוץ לאותם עולים לרגל המתדפקים בקול של שעריו הכחולים בתחתית הגבעה.
 
עיקר הרעיון בכתיבת מילים אלה אינה לבקר או להלל את עבודת הצוות. ברור שבוצעה עבודה יפה מתוך רצון אמיתי
לקדם תהליך חשוב וברור גם שנעשו טעויות בהתנהלות ובחלק מההחלטות שהתקבלו, זה טיבו של תהליך.
הסיבה שהשקעתי מזמני הקצר לכתוב את דף זה היא כדי להסביר במילים פשוטות ומסודרות מדוע בנקודה מסוימת
המסמך מפספס את מטרתו שהיא הסדרת מעמדם של כלל החברים בקיבוץ כמקשה מאוחדת אחת בצורה הוגנת
והגונה ולהציע חלופה ראויה. לצערי ,למרות שעלו לא מעט הצעות טובות בשיחה שקוימה עם הצוות, הצעות אלה לא
הגיעו למסמך הסופי אותו מציג הצוות לקיבוץ.
 
את ההסתייגויות והויכוחים שעלו ויעלו בעקבות המסמך ניתן לסכם בשלוש מילים : כסף כסף ו.. ניחשתם נכון ...כסף.
הסיבה לכך אינה תאבת הבצע של חברי הקיבוץ המסתייגים (או שלי) אלא העובדה שהבאים להיקלט ולגור בקיבוץ
עושים זאת מהרבה סיבות שאינן כסף אך ניצבים בפני אחת ההחלטות הכלכליות הגדולות והחשובות ביותר של
חייהם. ולמרות המשיכה לעיסוק בכסף כדאי לזכור שמאחורי המספרים ישנם אנשים ומשפחות שאמנם אינם עניים או
נזקקים אך לא יכולים להרשות לעצמם להוציא סכומי כסף שאין עליהם הסבר הגיוני או תמורה סבירה.
דמוקרטיה ישירה ובפרט דמוקרטיה קיבוצית מכילה בתוכה לא מעט עיוותים, אך אין זה אומר שלא ניתן להתנהל
בצורה טובה על אף אלה כל עוד ניהול העיוותים מתבצע בצורה חכמה ומבוקרת. דוגמא טובה )או יותר נכון רעה( ניתן
היה לראות בקרב על ההסתייגויות לחוברת השינוי. עשרות הסתייגויות שהוגשו, כאשר רובן נוגעות לקבוצות מיעוט
קטנות, זכו להתנגדות הרוב שלא נכלל בקבוצות אלה... ללא ספק ניצחונה המתוק של הדמוקרטיה הישירה!
ועוד עדות ניצחת לסולידאריות ה"שרידאית" הידועה.
 
מתחת לפני השטח הביאה התנהלות זו לתוצאה בעייתית גם אם סמויה. בהצבעה על אישור המעבר מ"שנת" הניסיון
למודל הסופי אחוז ההצבעה היה נמוך במיוחד. ניתן להפליג למחוזות שונים ומשונים בפרשנות לסיבות לכך אך ברור
שאמון החבר בשיטה נפגע והוא אינו רואה בהצבעתו יכולת אמיתית להשפיע.
מה הקשר אתם שואלים?. ובכן, התעלמות מצרכיהם וזכויותיהם של קבוצות קטנות רק בזכות היותן מיעוט תפגע
ולמען האמת כבר פוגעת במרקם החברתי של הקיבוץ.
 
"חבר ותיק" הינו חבר קיבוץ לכל דבר וקיבל על עצמו את החובות והזכויות של חבר. אי לכך, אין זה סביר לדעתי
שחבר, שכבר ביסס את חייו בשריד ורוצה לצרף את בת זוגו אליו ,יצטרך לשלם "דמי הצטרפות" בעבור הזכות להקים
משפחה גם אם מדובר בהנחה של 99% מהמחיר שצריך לשלם "מצטרף חדש".
(אני מתנצל מראש על הכתיבה בלשון זכר שהיא כמובן מנוחות אישית בלבד)
בניגוד למצטרפים חדשים, אין להבאת בת/בן הזוג עלות לקהילה מעבר לעלות הישירה של תהליך הקליטה (אם
קיימת כזאת) ואין להשוות בין בית אב המעוניין להיקלט ולקבל את הזכות לבנות את ביתו בשריד לבין חבר ותיק
המעוניין להקים משפחה והזכות למגרש ולבית כבר שמורה לו ללא קשר לקליטת בן/בת זוגו.
אין בכוונתי לומר שעל הקהילה לשאת בעלויות הקליטה של בני ובנות זוג של חברים חדשים. להיפך, הצעתי היא
שהחבר/ה ובן/בת הזוג יישאו בעלויות אלה באופן מלא אך יהיה לכך פירוט ברור ומוסכם של העלויות והתשלום
ההולם בגינן.
 
אין צורך, במקרה זה של חבר ותיק ,ליצירת זהות בין בית האב לבין הקיבוץ על ידי "תשלום סמלי" )טיעון שנחשפתי
אליו עד כמה שהוא נשמע לי טיפשי( ובוודאי לא בשיטת ה"הנחות".
אנוכי חבר קיבוץ כמו כל חבר אחר בשריד ואיני זכאי או מעוניין ב"הנחות" מאף אחד !.
 
כדי להיות תמציתי בכל זאת אסכם :
1. ההסתייגויות מהמסמך, גם אם מכילות בתוכן מרכיב כלכלי, אינן תאבת בצע או קמצנות אלא עמידה על
זכויות הפרט גם אם הוא חלק מקבוצת מיעוט.
2. בני ובנות הזוג המצטרפים לא "עושים קופה" על הקיבוץ ולא "מרוויחים" דבר על חשבון שאר חברי הקיבוץ.
הם חלק בלתי נפרד מהזכות הבסיסית של חבר ותיק להקים משפחה ולבנות את ביתו בשריד ללא הצורך
בתשלומים שאינם בגדר כיסוי הוצאה ברורה ומוסכמת של הקהילה.
3. יש במסמך עקרונות הקליטה הרבה דברים טובים אך צריך לזכור שלמרות שהצוות שעסק בכך עשה כמיטב
יכולתו, כדאי ורצוי לשנות נקודות שאינן מתאימות לערכים שאליהם אנחנו שואפים.
מטרה בסיסית של מסמך עקרונות הקליטה היא למסד ולאחד את מגוון האוכלוסיות בשריד תחת ההגדרה
האחידה "חברי קיבוץ שריד" וכדי לעשות זאת אין צורך דווקא בהתמקדות בתשלומים ודמי כניסה למיניהם.
 
לסיכום, אחזור לפסוק ממנו נלקח הציטוט איתו נפתח המסמך : "לְמַעַן הוֹדִיעֲךָ כִי לֹא עַל-הַלֶּחֶּם לְבַדּוֹ יִחְיֶּה הָאָדָם--כִי
עַל-כָ ל-מוֹצָא פִי-ה' יִחְיֶּה הָאָדָם" )דברים ח ג(. אני לא בטוח מדוע בחר הצוות להוסיף רק את החלק הראשון של
הפסוק, אולי כדי שכל אחד יוכל להמשיך את המשפט לפי ראות עיניו וערכיו האישיים.
בכל מקרה ברור לי, ואני מקווה שתסכימו איתי, ש"סולידאריות", "שותפות גורל" ו"הזדהות עם האחר" לא קונים
בדמי הצטרפות.... גם אם יש עליהם "הנחת סוף עונה".
 תודה . שגיא
Bookmark and Share
+ הוסף תגובה חדשה
תגובות: (צפה ב-  תגובות בעמוד זה)
Loading בטעינה...

לייבסיטי - בניית אתרים