כניסה לחברים  |  הרשמה 

 
  
חדש באתר


 
 
דבר העורך
 
 

שלחו מייל בכל בעיה/ שאלה/ הבהרה/ תיקון/ תמונת מצב/ סרטון נחמד/ חדשות או כל דבר 
saridtv@sarid.org.il
 
  

   
לאיזה מפלגה תצביע בבחירות הקרובות?
[תוצאות]


 
 
מונה:


 

סיכום עבודת הצוותים ביום שישי ה – 29.10.2010  לפי צוותים                         
חזור לדף הבית של תוכנית התהליך...

שלום לכולם
ביום שישי ה – 29.10.2010 ערכנו את המפגש השני.
כמה הערות:
Ø     כזכור לנו, המפגש הראשון עסק בחילול רעיונות באופן יצירתי בנושאים שונים
o       קיבלנו 222 רעיונות
o       את הרעיונות חילקנו לפי נושאים
Ø     במפגש השני כול צוות קיבל לפחות שני נושאים. נושאים שהוגדרו על ידי הצוות כמרכזיים ניתנו לשני צוותים
Ø     אופי עבודת הצוות משתקפת באופן אותנטי בסיכום המוגש כאן. לכן, נמנענו מעריכה ותיקונים
Ø     קריאה מדוקדקת של החומר כאן חושפת כמה הבטים:
o       מגוון דעות רחב
o       חוסר בהסכמות לגבי "תחומי המגרש" של מעורבות הבעלים
Ø     בתקופה הקרובה הצוות ינסה לכנס את הרעיונות לאמירות בהירות "העושות שכל" והמאפשרות השפעה ראוייה של הבעלים לגבי כיווני ההתפתחות של גמל שריד
 
קריאה מעניינת
אמנון דנציג
 
חזון הקבוץ לגמל
הצוות של אמציה כפרי:
·        הבטחת קיום עתידי של החברה / המפעל ללא סיכון כספי המעמיד בספק את יכולת הקיום (הכלכלי) של הבעלים.
·        מפעל עם ניהול מתקדם, מקצועי ואמין.
·        שימור מיקום חלק מפונקציות / פעילויות החברה באתר שריד.
·        יצירת תעסוקה לאוכלוסיית פנסיונרים ובעלי צרכים מיוחדים במסגרת החברה.
·        כבעלים – ערוצי מעורבות והשפעה של הקבוץ על המפעל.

הערות לסעיף החזון :-
1.     היה ברור לצוות שהוא לא כותב את החזון אלא מדגיש נושאים שלדעתו צריכים להכלל בחזון, הסעיפים שנכתבו אינם החזון כולו.
2.     תוך כדי הדיון הוסכם ע"י הצוות כי לסעיפי החזון יש "מחיר" אותו צריך "לשלם", הרצון והנכונות "לשלם" משתנה עם הזמן והשתנות הסביבה ותנאיה ולכן למרות שהחזון הוא הגדרה לטווח ארוך, הצוות רואה לנכון לציין כי גם הוא כפוף לעדכונים והתאמות מעת לעת.
3.     עלה הצורך להבהיר את מונח הבעלות בתחום – הבעלים = הקבוץ או הבעלים = חברי הקבוץ (כפרטים). לא התקיים דיון מעמיק.
4.     הכתוב הוא על דעת רוב חברי הצוות אך היו גם הסתייגויות לגבי פרטים כאלה ואחרים.
הצוות של גדעון ברטל:
1.     המשכיות לחברה, הבטחת קיום עתידי ללא סיכון כספי.
2.     ערוצי מעורבות והשפעה של הקיבוץ על המפעל.
3.     הבטחת מקום עבודה לחברי שריד בשכר הוגן.
4.     שמירת המפעל לטוח ארוך בקיבוץ שריד כאתר יצור מחקר וניהול.
 
הצוות של נוח שגיא:
חזון יעסוק רק במה ולא באיך.
יעסוק במטרות שניתן לכמת אותן כדוגמת עד כמה לסכן, איזה סיכונים, מהו הרווח הכמותי הרצוי וכדומה.
סייגים: בעלות שריד מלאה על המפעל לכל החיים? הכנסת שותף כלשהו? איזה סוג של שותף?
קיום מפעל ייצרני ישראלי בשריד או בסביבה הקרובה.
להוסיף לחזון נושאים של איכות הסביבה ותרומה לקהילה במשמעות הרחבה של המושג.
דגש על על הבטחת המשכיות החברה - תאגיד?
לא "ללא סיכונים", אלא "סיכונים מחושבים". לא "לבעלות מלאה לכל החיים" אלא "אפשרויות שונות של שותפות".
דגש על הבטחת מקום עבודה לחברים בעדיפות ראשונה.
ניהול מקצועי ואמין בידינו. מסלול הכשרה והכוונה מתאים לטווח רחוק, עם דגש על הצעירים.
כדי להיערך למצב אפשרי שהמפעל יקלע לקשיים וסכנה להבטחת מקום העבודה ליחברים, יש לחתור לכך שהבטחת תעסוקת פנסיונרים ובעלי צרכים מיוחדים תיעשה לא על בסיס של רווח והפסד, אלא כמקום עבודה מובטח.
לחתור לסינרגיה מאכסימלית בין הקיבוץ לבין המפעל בכל הקשור למשאבי אנוש (עם העדפה לחברי הקיבוץ במרכיב השכר)
אמנם יש להבטיח את מקום עבודתם של החברים, אך לא בכל מחיר אם הדבר עלול לסכן את עצם קיומו של המפעל.
הבטחת מקום העבודה לחבר, לא בהכרח בעמדת ניהול.

הצוות של מאיר לבנה:
·        הבטחת הקיום העתידי
·        אסטרטגיה: גמל בשריד – כגורם יצור, מחקר וניהול
·        הגדלת ערך המפעל לבעלים
·        עבודת החברים בעדיפות
·        פירות הנכסים
·        דיוידנדים
·        מניות
·        פנסיה לחברים
·        כיצד לחלק? אין הסכמה מלאה!
 
צוות "הנגריה"
הסבר: מפגש נוסף של הצוות עם הצעירים שנערך בנגריה
·        הצטיינות בכול עשייה
·        מפעל מוביל ובעל יכולות טכנולוגיות גבוהות בתחום האברייסיב
·        להרחיב את המו"פ
·        ריווחיות גבוהה לאורך זמן
·        מפעל ירוק
·        שקיפות מול הבעלים
·        חיפוש הזדמנויות מחוץ לתחומי הליבה
·        פיזור סיכונים מהזווית של הבעלים (לא כל הביצים בסל אחד):
o       פיתוח תחומים נוספים בקיבוץ
o       פיתוח תחומים נוספים תחת המטריה של גמל
 
 
משאבי אנוש קיבוץ מפעל
הצוות של אמציה כפרי:
·        פיתוח וטיפוח ההון האנושי בקבוץ ובחברה לטובת החברה הם משימה בעלת חשיבות עליונה הן לקבוץ והן לחברה.
הערה :– מפאת קוצר זמן לא התפתח דיון מעמיק בנושאים של משאבי האנוש ולכן נרשמה רק הכותרת הנ"ל תוך הדגשה כי הנושא הוא מעיקרי התהליך והגדרת רצון הבעלים.
הצוות של נח שגיא:
לבחור את האדם המתאים למשאבי אנוש שיחתור למימוש מטרות הבעלים בתחום.
הכוונת המפעל בכל הקשור להעסקת עובדים, זכויותיהם ויחסי אנוש.
להנחות את משאבי אנוש בהכשרת צעירים והכוונתם להשתלבות במפעל.
לעבוד בשיתוף פעולה עם המפעל בבניית עתודה ניהולית.
לבירור והכרעה: חברי שריד "כעובדי קבלן" או כשכירים (יחסי עובד-מעביד?)
להנחות את הדירקטוריון לפעול לקביעת אמות מידה לבדיקת הצלחת מנהלים ועובדים במפעל.
שילוב ושיתוף פעולה הדוק בין משאבי אנוש של המפעל ושל הקיבוץ.
להבטיח שיטופל נושא ההתייעלות במפעל ואפשרות של שחרור עובדים מתפקידם (או ניידות?) עקב חוסר התאמה.
משוב הדדי תקופתי בין העובדים למנהלים/מנכ"ל.
לקדם את החברים העובדים במפעל כדי שמרביתם (או כולם!) לא יקבלו שכר מינימום.
מעמד החבר המקבל שכר צריך להיות שונה מזה של שכיר, שייאפשר לתת לתת לו יחס אטרקטיבי מועדף.
שנוי במחלוקת:  השפעה ישירה על התנהלות מש"א או השפעה באמצעות הדיקטוריון?
כבעלים ברצוני להבטיח שההכנסות שלי מהנכס לא תהיינה תלויות רק בשכר החברים העובדים בו או בדיבידנדים..
 
ככלל רוב הסעיפים המופיעים בשני הנושאים האחרונים מוסכמים ככאלה ש"מחוץ למגרש", אך יש סייגים מסויימים:
לא להכנס לניהול פנים-מפעל.
אסור להתעסק ואין לנו מה לחפש במה שקורה בתחום שמתחת לדיקטוריון.
יש לסייג זאת בכל הקשור להחלטות מהותיות שהקיבוץ צריך לדעת עליהן ומחוייב לאשר אותן.
על המנכ"ל וההנהלה לתת את הדעת על הקושי והבעייתיות שבניגוד האינטרסים שיכול להיות בין החברים כשכירים לבין היותם בעלים.
קביעת גבולות חדים וברורים לגבי תחומי התערבות הבעלים בניהול השוטף של המפעל.
כבעלים אשפיע באמצעות הדירקטוריון כדי שיותר חברי קיבוץ יהיו בהנהלה.
רצוי לפעול ליישוב הסתירה בין התפיסה/הגישה של בעלים לגבי מושג הצלחת המפעל לבין הגישה לכך מצד המנכ"ל וההנהלה.

פורום "הנגריה":
·        ריענון עמדות בכירות וזוטרות תוך התאמה לתפקיד (שיקולים מקצועיים)
·        מיצוב גמל כמקום עבודה אטרקטיבי לאורך זמן
·        השקעה בהון אנושי עתידי: הכשרת עתודה ניהולית ומקצועית
·        שמירה על האינטרסים של הבעלים בתחום משאבי האנוש
·        העסקה של אנשים עם מוגבלויות כחלק מתפיסה ערכית
·        חינוך תעשייתי בבית ספר התיכון
·        טיפוח אנשים מצטיינים תוך כדי שקיפות ראוייה
·        שאלה: מה אני כבעלים מוכן לעשות כדי שדור ההמשך המצטיין ישאר בגמל?
 
ערכי ניהול והתרבות הארגונית של שריד
הצוות של גדעון ברטל:
1.     דיווח שוטף
2.     שקיפות
3.     התייעצות עם הקיבוץ
4.     יצירת אמון בין הקיבוץ למפעל
5.     עתיד לצעירים – השתלמות
6.     הטבות ובונוסים רק בהתאם להחלטות הקיבוץ
7.     האחריות לביצוע
                               חברי דירקטוריון גמל
                               יושב ראש הקיבוץ
                               יושב ראש גמל
 
המודל הארגוני בין שריד לגמל
הצוות של מאיר לבנה:
·        הכשרת בעלי התפקידים – בטווח הארוך – תפקידי רוחב לפני קבלת תפקיד מרכזי
·        תפקיד על בסיס קדנציה
·        מנכ"ל או יו"ר מתוך הבעלים:
o       אי הסכמה: יו"ר בלבד או מנכ"ל + יו"ר
o       דירקטוריון – התאמה + הכשרה
·        חובת מסירת אינפורמציה באספה על ידי נציגי הבעלים בדירקטוריון
·        האספה בעלת השליטה
 
שותף/משקיע
הצוות של גדעון ברטל:
1.     בתנאים של היום אין צורך להכניס שותף
2.     המפעל צריך להיות בשל לכניסת שותף (לא בנזיד עדשים)
3.     כל אופציה לשותף (גם אם לא מומלצת ע"י דירקטוריון המפעל) צריכה להגיע לדיון בקיבוץ.
4.     שותף הוני או שותף אסטרטגי - לכל אחד מהם יתרונות וחסרונות.
5.     מטרות הכנסת שותף:
o       גידור הסיכון
o       מקור הון (שותף הוני)
o       הגדלת שוק ו/או שיפור טכנולוגיות (שותף אסטרטגי)
6.     התמורה שתתקקבל משותף תועבר בחלקה לקהילה
7.     הקיבוץ צריך לשמור תמיד על השליטה במפעל.
 
הצוות של דוד דרורי:
1.     הכנסת שותף נחוצה לגמל על מנת לצמוח ולמזער סיכונים.
2.     יש לראות בחיוב שותפות עם חברות אחרות בהקמת פרוייקטים , עם דגש על על הקמה בארץ.
3.     הכנסת משקיע אסטרטגי עדיפה על הכנסת משקיע פיננסי.
4.     מיזוג עם חברה בתחום נראה חיובי גם מבחינת הצמיחה וגם מבחינת מיזעור סיכונים כספיים.
5.     השקעה של גמל בחברה בתחום , נראת גם היא תומכת צמיחה.
הנושא עורר עניין רב ויש מקום לדיון נוסף בעניין.
 
שליטה והשפעה:
הצוות של דוד דרורי
1.     יש חשיבות רבה לשליטה והשפעה של הבעלים על מדיניות מש"א, כולל קבלת החלטות על המדיניות בנושאים השונים של מש"א.
2.     לקיבוץ כבעלים יש אחריות על זכויות העובדים של חברי שריד העובדים בגמל.
3.     יש לבחור חבר שריד שיחזיק בתיק גמל וכן את הועדה שתעבוד איתו.
4.     יש לקבל את מודל השליטה בגמל שהוצג על ידי יוסי לביא, על מנת להבטיח שליטה והכוונה של המפעל , עכשו, ואחרי הכנסת שותף , בהתאם למדיניות הבעלים.
5.     יש לתת עדיפות שהיו"ר או המנכ"ל יהיו חברי שריד. במידה ולא, למינוי ועדת המעקב אחרי הדירקטוריון יש חשיבות רבה עוד יותר.
6.     יש לדאוג לשקיפות מירבית והעברת מידע לחברי שריד על פעולת החברה, על מנת שחברי שריד כבודדים ידעו מה קורה בחברה ויוכלו לפנות אל נציגיהם כדי שיפעלו באמצעות המערכת המסודרת המבטאת את שליטת והשפעת הקיבוץ על המפעל.
 
הקבוצה של רחל דננבאום:
כבעלים אנו חושבים ש....
1.     חברי שריד בעמדות בכירות הם ערובה טובה יותר ומחויבות למימוש חזון ואינטרס הבעלים
או: בעלי תפקידים בכירים בגמל צריכים להיות המתאימים והמקצועיים ביותר עם מחויבות לחזון ואינטרס הבעלים. רצוננו שיהיו חברי שריד הוא כדי שיגדלו, יתפתחו ויהנו מפירות המפעל.
2.     טיפוח עתודה ניהולית מקרב חברי שריד – טיפוח צעירים, הכשרת דירקטורים ועוד.
3.     הגדרת זכויות וחובות של כל חברי שריד (הבעלים) מול גמל, קביעת כללים, כלים ונהלים ברורים למימוש שליטה והשפעה (היררכית התנהלות).
חברי שריד בהנהלה מחויבים לגמל ואינם מתנהגים כבעלים.
4.     כלי בקרה כדי להבטיח את מימוש חזון ואינטרס הבעלים - דיווחים , וועדה, מינוי מחזיק תיק גמל, נוהלי דיווח תקופתיים לחברי שריד – הגדרת סוג הדיווחים: דיווח מנכ"ל, דיווח יו"ר דירקטוריון, דיווחי ועדה ומחזיק תיק גמל.
 
 
חברי דירקטוריון גמל:
הצוות של ניר רושקין: 
 
לדירקטוריון יבחרו חברים/ות בעלי כישורים מתאימים.
יבחרו חברים משריד וחברים מחוץ לשריד, כך שיהיה רוב לנציגי שריד
חברי הדירקטוריון יקבלו הכשרה מתאימה לתפקידם
יוגדר בבירור נוהל בחירת דירקטורים, משך הקדנציה, אפשרות החלפת דירקטור שאיננו מייצג את עמדות הבעלים.
ינתן שכר לדירקטורים על עבודתם בדירקטוריון
הדירקטורים ידווחו לקיבוץ שלוש פעמים בשנה, על עבודתם ומימוש יעדי הקיבוץ בעבודת המפעל
ההנהלה הכללית תבקר את עבודת הדירקטורים
חברי הדירקטוריון יוכלו לפנות לבעלי תפקידים במפעל כדי ללמוד על דרכי העבודה וביצוע החלטות
 
 
 
משימות:
 הצוות של ניר רושקין:
 
1 – יוגדרו מחדש גבולות המגרש בין הבעלים למפעל. ינוקו הנושאים שאינם באחריות הקיבוץ.
2 – אחריות הקיבוץ למיקום הגיאוגרפי של החברה. במקום כזה המאפשר תעסוקה לחברים רבים.
3 – הקיבוץ ימשיך וישקיע בפיתוח המפעל, הגדלתו ושמירה על יציבותו לאורך זמן.
4 – יצירת מקומות עבודה/תעסוקה/פרנסה לחברים/ות בעלי צרכים מיוחדים. התייחסות ברורה לעבודת פנסיונרים.
5 – בחינה מחודשת ומתמדת של צרכי הבעלים מול צרכי הפיתוח של המפעל
6 – הגברת ההשפעה של הקיבוץ
7 – מתן עדיפות, לחברים העומדים בדרישות המקצועיות במילוי תפקידים ומשרות ניהוליות.
8 – מידע ודיווח רבעוני לקיבוץ
9 – מעורבות הקיבוץ בכל דיון על חלוקת אופציות לעובדי המפעל.
10 – קביעת חזון הקיבוץ למפעל
                                           
קהילה וסביבה
הצוות של רחל דננבאום:
כבעלים אנו חושבים ש....
1.     לשמור על איכות הסביבה החיצונית והפנימית, תוך עמידה בתקני איכות הסביבה של המדינה.
שקילת העברת גמל מחוץ לשריד משיקולי איכות סביבה ומשיקולי אפשרות התפתחות וגידול עתידיים.
2.     השקעה באיכות סביבה בכפוף למסגרת תקציבית שעליה יחליטו הבעלים מדי תקופה.
3.     פעילויות איכות סביבה חברתיות.
 
מדיניות עסקית של קבוץ שריד:
הצוות של דוד דרורי:
1.     30% מרווחי גמל שריד יעברו לקיבוץ.
2.     בונוסים היא מדיניות לגיטימית של גמל שריד. הבונוסים על בסיס יעדים, השגים, ותוצאות בלבד. מקובל שלחלק מהעובדים יהיה שכר בסיסי פלוס בונוסים. יש לדאוג לשקיפות ובקרה בתחום הבונוסים.
3.     גובה שכ"ע לחברי שריד יהיה 5,000 ש"ח לפחות.
4.     יש לעקוב ולוודא שהדירקטוריון מבצע את המדיניות העסקית של הקיבוץ.
5.     תעסוקת חברים היא מטרה חשובה מבחינת הקיבוץ.
6.     שריד רוצה לראות בגמל מפעל מצליח ורווחי לטווח הארוך. תוך מחשבה יצירתית.
7.     יש לחפש מפעל נוסף שיהיה אטרקטיבי לדור הצעיר, או לשדרג את גמל למפעל עתיר טכנולוגיה במקום מפעל המבוסס על כ"א זול.
8.     יש לבחון כניסה לתחום הטכנולוגיה החכמה יותר.
9.     יש לקבוע בסיס אתי להתנהגות ההנהלה, שיהלום את ערכי קיבוץ שריד.
10.                        על מנת למזער סיכונים יש לשאוף לצמיחה המבוססת על מיזוגים ולא בהכרח על רכישות. יש לצמוח תוך מיזעור סיכונים.

Go Back  Print  Send Page

לייבסיטי - בניית אתרים