כניסה לחברים  |  הרשמה 

 
  
חדש באתר


 
 
דבר העורך
 
 

שלחו מייל בכל בעיה/ שאלה/ הבהרה/ תיקון/ תמונת מצב/ סרטון נחמד/ חדשות או כל דבר 
saridtv@sarid.org.il
 
  

   
לאיזה מפלגה תצביע בבחירות הקרובות?
[תוצאות]


 
 
מונה:


דף הבית >> עבודת פנסיונרים לאחר תיקון
נוסח מאושר סעיף 6.13 עבודת פנסיונרים - לאחר תיקון מתאריך 31.8.12 

 
 

הנוסח המאושר של סעיף 6.13 העוסק בהסדרי עבודת הפנסיונרים
 
אושר בקלפי 2.9.2012
 
(ישובץ בחוברת השינוי במקום הנוסח שהתקבל ב 26.2.12 )
 
6.13 עבודת פנסיונרים
באחריות מש"א לקיים תהליך הכנה לפרישה עם החברים העומדים לקראת הגעתם לגיל פרישה.
תחולה :-
הנוהל המפורט מטה חל על חברים העובדים במשרות בקבוץ ובתאגידים הנמצאים בשליטת הקיבוץ, חברים העובדים בעבודת חוץ ותמורת עבודתם מתקבלת ממקורות שאינם של הקיבוץ יכולים להמשיך לעבוד ולקבל את התמורה כפי שהיה נהוג כלפיהם לפני הגיעם לגיל פרישה ובנוסף לכך לקבל את הפנסיה המגיעה להם ע"פ התקנות ותקנון הפנסיה של שריד.

 איוש המשרה :-
א.   עם הגעתו לגיל 67 (בהתאם להסדרי הפנסיה בקיבוץ) יסיים החבר את עבודתו והמשרה תועמד לאיוש מחדש. תפורסם מודעת דרושים (בתחילה בפנים ואח"כ פתוח גם לחוץ), תנאי העסקה למשרה המתפנה יוערכו ויוגדרו מחדש וגם החבר הפורש יוכל להציג את מועמדתו בתנאי ההעסקה החדשים. הקביעה תעשה ע"י צוות שיכלול מנהל מוסמך נציג מקום העבודה, מנהל מש"א קיבוץ, מנהל המגזר אליו שייך מקום העבודה ונציג ציבור שלא בתפקיד.
ב.   חברה המגיעה לגיל 64 תוכל לפרוש מעבודתה, בהתאם להסדרי הפנסיה המקובלים בקיבוץ ועל פי הקבוע בתקנון הפנסיה (אין קבלת שכר וגמלה בו זמנית עד גיל 67, גם לא עבור משרה חלקית).
בהתאם לקבוע בתקנון הפנסיה, במהלך 2012 יבדוק צוות הפנסיה את אפשרות שינוי גיל הפרישה ל- 62.

ג.     בהגיע החבר לגיל 70 יסיים החבר את עבודתו והמשרה תועמד לאיוש מחדש. תפורסם מודעת דרושים (בתחילה בפנים ולאחר מכן פתוח גם לחוץ). תהליך זה יחזור מדי שנתיים. תנאי ההעסקה למשרה המתפנה יוערכו ויוגדרו מחדש, גם החבר הפורש יוכל להגיש את מועמדותו למשרה ע"פ תנאי ההעסקה שהוגדרו. הצוות להגדרת התנאים יכלול: מנהל מוסמך נציג מקום העבודה, מנהל מש"א קיבוץ, מנהל המגזר אליו שייך מקום העבודה ונציג ציבור שלא בתפקיד.

תמחור המשרה :-
ד.    כל חבר שימשיך לעבוד מגיל 67 ועד גיל 70 יקבל מהקיבוץ (ממקור תקציבי במידת הצורך)
    את פנסיית הרשם וממקום עבודתו את השכר שנקבע לו בגיל 67 עבור המשרה אותה הוא ממלא.

ה.   כל חבר בגילים 70 ומעלה יקבל מהקיבוץ (ממקור חיצוני ואם יש צורך השלמה מהקיבוץ) את פנסיית הרשם וממקום עבודתו את השכר שיקבע לו בעת איוש המשרה אותה הוא ממלא.

ו.      גמול פנסיונר בסך 600 ₪ יעודכן ויוצמד על פי כללים ומפתח שידונו ויאושרו בהנהלה כללית.
גמול זה מיועד לחברות מגיל 64 עד גיל 67 הבוחרות להמשיך לעבוד, אבל מעדיפות לקבל את פנסיית הרשם ולחברות וחברים מעל גיל 67 המעוניינים להמשיך לעבוד ועבודתם מוסכמת על מקום העבודה. גמול פנסיונר יינתן בעבור 50 שעות עבודה ומעלה בחודש. על עבודה בהיקף נמוך יותר יינתן גמול מופחת יחסית לכמות השעות. קבלת גמול פנסיונר מותנית בדיווח שעות עבודה. אין צבירה של חופשה ומחלה בעבור גמול פנסיונר.

מיסוי השכר :
ז.       מהתמורה של פנסיונר, ינוכו מיסים על פי חוקי המדינה, כמו כן ינוכה מהתמורה היטל איזון
    (היטל איזון לא חל על גמול פנסיונר, קצבאות בטוח לאומי ופנסיה עליה מחליט הקיבוץ מעת   
    לעת).

פדיון ימי חופשה :-
ח.   חבר אשר ממשיך לעבוד אחרי גיל פרישה, לא יבוצע לו פדיון ימי חופשה בהגיעו לגיל פרישה, פדיון ימי חופשה יבוצע רק בסיום העבודה.
 
                 
                     ♦ כמו כן הוחלט (ב 2.9.2012 ), שבתום שנתיים ממועד אישור המסמך ייבדק הביצוע
        על ידי ועדה בלתי תלויה אשר תקבל לידיה את כל המידע הרלוואנטי. דו"ח הועדה
        יפורסם לציבור חודשיים מיום חיבורו ולא יאוחר מארבעה חודשים מתום השנתיים.
Bookmark and Share

לייבסיטי - בניית אתרים