כניסה לחברים  |  הרשמה 

 
  
חדש באתר


 
 
דבר העורך
 
 

שלחו מייל בכל בעיה/ שאלה/ הבהרה/ תיקון/ תמונת מצב/ סרטון נחמד/ חדשות או כל דבר 
saridtv@sarid.org.il
 
  

   
לאור חג הביכורים המוצלח מה דעתך על השתלבות תושבי ההרחבה בשריד
[תוצאות]


 
 
מונה:


דף הבית >> מודל רשת הבטחון >> חברים פנסיונרים ופנסיונרים בעתיד

 

א.      פנסיונר הוא חבר שהגיע לגיל הפרישה, כמוגדר בנספח הפנסיה בחוברת זאת.
(על פי החלטת השיחה בדיון על עדכון חוברת השינוי באחריות הנהלת הקהילה לקיים דיון על עדכון תקנון הפנסיה והנושאים הנובעים ממנו עד סוף חודש יולי 2012 ).
ב.       הפנסיונר יעביר את כל הכנסותיו בגין שכר, הן מהקיבוץ והן מחוצה לו, על כל המרכיבים שבו, כולל קצבאות ופנסיות אל הקיבוץ.
8.2. הכנסות
א.       תקציב פנסיוני – סכום התקציב החודשי הבסיסי המובטח לחבר בהגיעו לגיל פרישה על פי החלטות הקיבוץ. סכום זה  לא יפחת מהקבוע בתקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש) תשס"ו – 2005 (להלן: "התקנות") (נכון להיום 35% מהשכר הממוצע במשק לפי הביטוח הלאומי) בתוספת הקצבה   מהמוסד לביטוח לאומי. התקציב הפנסיוני יהיה שונה לחבר החי בזוג וחבר החי כבודד.
ב.      פנסיה תקציבית - הקיבוץ ישאף לכך שהפנסיה התקציבית שהוא נותן לחבריו תהיה בגובה הפנסיה ההוגנת שהוגדרה על ידי מועצת התנועה באוקטובר 2011. מדי שנה יקבע גובה הפנסיה התקציבית בהתאם ליכולתו הכלכלית של הקיבוץ.
ג.       פנסיית הרשם - פנסיית המינימום אותה קבע רשם האגודות השיתופיות. סכום זה מתעדכן כל שנה. נכון להיום קבע הרשם את פנסיית המינימום על  35% מהשכר הממוצע במשק. סכום זה יעודכן בתחילת שנה בהתאם לפרסומי הלמ"ס והביטוח הלאומי במהלך השנה שחלפה.
ד.      סכום הפנסיה התקציבית  של החבר יעודכן מדי שנה בדיון על גובה התקציבים של הקהילה.
ה.     הכנסות מקצבאות הביטוח הלאומי (כולל זקנה ושארים) יועברו לקיבוץ, אשר יעבירן לתקציב החבר.
ו.        על מנת להסיר ספק: קבלת תקציב הפנסיונר מותנה בקבלת הקצבאות מהביטוח הלאומי.
ז.       תקציב פנסיונר שאינו עובד יורכב מפנסיית הרשם +קצבת הזקנה שארים ונכות מהביטוח הלאומי + השלמה לתקציב הפנסיוני.
ח.     פנסיונר עובד בן 67-70 יקבל את שכר עבודתו+ קצבת זקנה שארים ונכות + השלמה לתקציב הפנסיוני, אם יש צורך בכך.
ט.      התקציב הפנסיוני לחבר בזוג יהיה 5250 ₪ ואילו לחבר יחיד יהיה 5775 ₪.
י.        תנאי לקבלת תקציב פנסיוני הוא העברת קצבאות הביטוח הלאומי דרך הקיבוץ.
 
 
8.3. הוצאות
 
א.       הפנסיונר ישלם היטלעבור תשלומי קהילה  כמו החבר בגיל העבודה.
ב.  פנסיונר שעובד ומקום עבודתו משלם שכר עבורו, ינוכה משכרו מס הכנסה , ביטוח לאומי ובריאות כמקובל במדינת ישראל לגבי פנסיונרים. כמו כן, ייגבה מהפנסיונר היטל איזון. פנסיונר שאינו עובד לא ישלם היטל איזון.
פנסיה מוקדמת לתקופת מעבר
לתקופת מעבר של 2 שנים, תהיה לנשים המקבלות קצבת זקנה ומלאו להן 62 בשנת 2012, הזכות לתקציב פנסיוני בשיעור חלקי היחסי למספר השנים עד גיל הפרישה-64.
במלאת להן 62 –תהינה זכאיות ל 60% מהתקציב הפנסיוני.
במלאת להן 63 –תהינה זכאיות ל 80% מהתקציב הפנסיוני.
וזאת בתנאי שס"ה הכנסתן מעבודה + קצבת זקנה + הפנסיה המוקדמת לא יעברו את התקציב הפנסיוני השלם.
רק על ההכנסה מעבודה יופרש היטל איזון כדין.
ההפרשות לחסכון פנסיוני בשנים שנותרו עד גיל 64, תהינה על ההכנסה מעבודת החברה ולא מהחלק של הפנסיה המוקדמת.
קבלת הפנסיה המוקדמת מותנית בקבלת הקצבאות מהמוסד לביטוח לאומי.
הפרשות לפנסיה של חברים שגילם סמוך לגיל הפרישה
א.      לתקופת מעבר של 5 השנים הבאות, כל חברה שתגיע לגיל 60, ללא קשר להכנסתו של בן הזוג, יהיה דינה כמי שעובדת בקיבוץ. על חלק המשרה שאינה עובדת תשלם החברה לתכנית הפנסיה 5% , משכר המינימום והקיבוץ ישלים את יתרת 13.3%.
ב.      לתקופת מעבר של 5 השנים הבאות, כל חבר שיגיע לגיל 63, ללא קשר להכנסתה של בת הזוג, יהיה דינו כמי שעובד בקיבוץ. על חלק המשרה שאינו עובד ישלם החבר לתכנית הפנסיה, 5%  משכר המינימום והקיבוץ ישלים את יתרת 13.3%.

Go Back  Print  Send Page

לייבסיטי - בניית אתרים