כניסה לחברים  |  הרשמה 

 
  
חדש באתר


 
 
דבר העורך
 
 

שלחו מייל בכל בעיה/ שאלה/ הבהרה/ תיקון/ תמונת מצב/ סרטון נחמד/ חדשות או כל דבר 
saridtv@sarid.org.il
 
  

   
לאור חג הביכורים המוצלח מה דעתך על השתלבות תושבי ההרחבה בשריד
[תוצאות]


 
 
מונה:


דף הבית >> מודל רשת הבטחון >> קשישים וסיעוד

 

א.      שירותי הסיעוד יינתנו על פי התקנונים הרלוונטייםשבתוקף.
ב.      חברים השוהים בבית הסיעודי ובדיור  יקבלו תקציב בשיעור של 18% מתקציב פנסיונר יחיד.
ג.       חברים השוהים בדיור המוגן יקבלו תקציב בשיעור של 28% מתקציב פנסיונר יחיד.
ד.      למימון הטיפול הסיעודי והתקציב האישי ישמשו הכנסות החבר מהמקורות הבאים:
כספים ממוסדות המדינה לרבות ביטוח לאומי, משרד הרווחה, משרד הבריאות, משרד הביטחון או כל רשות אחרת מרשויות המדינה, כספי הביטוח הסיעודי בו מבוטח החבר (במידה ומבוטח), כל מקור פנסיוני שברשות החבר, לרבות קצבאות שאירים, כספים ממקורות חיצוניים אחרים (כגון רנטות, קרן לניצולי שואה) כל ההכנסות בגין הדירה המשויכת לו, לרבות בגין שכר דירה וכיו"ב(בכפוף להחלטות השיוך), למען הסר ספק יובהר כי במידה ומקורותיו של החבר גבוהים מעלות מילוי צרכיו של החבר, היתרה תישאר בידי החבר.
    ה.  היה והמקורות האמורים לעיל לא יספיקו למילוי הצרכים, ישלים הקיבוץ את הסכום הדרוש, בכפוף לבדיקת הקיבוץ את מקורות החבר האמורים לעיל ומיצויים לשביעות רצון הקיבוץ. לשם כך יחתמו הקיבוץ והחבר על הסכם שיסדיר את מימון צרכיו של החבר.
 ו.   בכל מקרה לא ייגבו כספים מעבר לעלות התקנית של הסיעוד וההוצאות הנוספות שיש לקיבוץ  על הטיפול בחבר.
ז.  חברים המקבלים עזרה בבתיהם במסגרת חוק הסיעוד יקבלו את הסיוע בהתאם לשעות להם     הם זכאים.  
ח.     החברים הזכאים לטיפול סיעודי של עובד/ת זר/ה, יוכלו לקבל זאת בהתאם לתקנון הרלוונטי שבתוקף. המימון לכך יהיה על פי המפורט בסעיף ד' לעיל.
ט.      העלות התקנית של הטיפול הסיעודי לחברים לצורך התחשיבים השונים היא עלות יום אשפוז לפי משרד הבריאות.
א.      מטפלת פריפריה.
ב.      תעסוקת קשישים.
ג.       פעילות מועדונית בשריד. בפעילות מחוץ לקיבוץ תהיה השתתפות חלקית של החברים.
א.      ניקוי דירות.
ב.      פעילות הסב-יום.
 
 
4.4. קלנועיות:
א. החל  מ – 1.1.2012 הקיבוץ יחדל לרכוש קלנועית  בעבור חבריו (זכאות לפי גיל).
 ב. הקיבוץ יעניק לכל בית אב  בו חבר שהגיע לגיל 80  מענק כספי  בסך 10,000 ₪ לצורך        רכישת קלנועית. יובהר, כי הזכאות למענק – בהגיע החבר / אחד מבני הזוג  לגיל 80.
סכום המענק יינתן במהלך 5 שנים בלבד ויופחת ב-20% כל שנה.
שנת 2012 – 10,000 ₪.
שנת 2013 – 8,000 ₪.
שנת 2014 –  6,000 ₪.
שנת 2015-  4,000 ₪.
שנת 2016 – 2,000 ₪.       '
     החל משנת 2017 הקיבוץ יפסיק את מתן המענק.
ג.       לחברים אשר מלאו 80 ב 1.1.2012 ומחזיקים בידם קלנועית של הקיבוץ תינתן הזכות לבחור  כלהלן:
·         קבלת מענק בתמורה  להחזרת הקלנועית שניתנה על ידי הקיבוץ.
·         ויתור על המענק והפיכת הקלנועית שניתנה על ידי הקיבוץ לרכושם האישי.
למען הסר  כל ספק – זכות הבחירה בין שתי האפשרויות כאמור הינה חד פעמית.
הוצאות אחזקת קלנועית
ד.      הקיבוץ ימשיך להחזיק לטובת חבריו את מוסך הקלנועיות (כולל עבודה).
ה.     התשלום בגין קניית החלפים יהיה על חשבון החבר מבקש השירות.
ו.        למען הסר ספק, חבר אשר יזדקק לקלנועית מסיבות בריאותיות בטרם הגיע לגיל 80, יוכל לקבל קלנועית מהמאגר הקיים, אך לא יוכל לקבל מענק וזאת עד הגיעו לגיל 80 בכפוף לאמור לעייל.

Go Back  Print  Send Page

לייבסיטי - בניית אתרים