כניסה לחברים  |  הרשמה 

 
  
חדש באתר


 
 
דבר העורך
 
 

שלחו מייל בכל בעיה/ שאלה/ הבהרה/ תיקון/ תמונת מצב/ סרטון נחמד/ חדשות או כל דבר 
saridtv@sarid.org.il
 
  

   
לאור חג הביכורים המוצלח מה דעתך על השתלבות תושבי ההרחבה בשריד
[תוצאות]


 
 
מונה:


דף הבית >> מודל רשת הבטחון >> רשימת מושגים

 

עובד קיבוץ חבר העובד ללא תלוש באחד מענפי הקיבוץ או באחד מהתאגידים השייכים לו         
( קהילה, חקלאות, תעשייה וכד').
אגרת קהילה – תשלום אחיד המנוכה מהכנסת כל החברים, כולל הפנסיונרים, למימון הוצאות השירותים המשותפים שהוחלט לא להפריטם  או שנשארו מסובסדים ברמה מסוימת.  אגרת הקהילה תקבע אחת לשנה כאשר יקבע תקציב הקהילה.
 אגרת שירותים לאגודת מתיישבי שריד -  תשלום חודשי אחיד  אותו משלם כל חבר ותושב בשריד (כולל תושבי ההרחבה) למימון שירותים קהילתיים.  התשלום משולם לאגודת מתישבי שריד. גובה התשלום יקבע על ידי אסיפת אגודת מתישבי שריד.
דמי אירוח – תשלום חודשי אותו משלמים בני או ובנות זוג של חברי שריד שאינם חברי הקיבוץ, אשר מרכז חייהם בשריד. סכום דמי האירוח יהיה כסכום אגרת הקהילה. למען הסר ספק, דמי האירוח אינם כוללים את תשלום לאגודת מתיישבי שריד.
שירותים קהילתיים (לכלל התושבים) שרותי קהילה הניתנים לכלל התושבים בשריד –חברים ושאינם חברים - (נוי, מנהלה, תרבות, בטחון ושמירה, שרותי רווחה, אחזקת בית עלמין, שרותי תברואה וכו').
היטל איזון – היטל אישי מדורג הנגבה מהחברים עפ"י הכנסת החבר(לא כולל קצבאות ביטוח לאומי זקנה ,שאירים ,ילדים וכדומה וכן לא כולל פנסיה תקציבית) ומחושב מהכנסתו ברוטו. הכנסה רעיונית (שווי שימוש ברכב, פלאפון, ארוחות ,מתנות וכדומה) תהיה פטורה מהיטל האיזון.
שכר ברוטוהשכר עבור העבודה, תשלומים ומענקים חד פעמיים ושווי ההטבות אותן מקבל העובד לפני הורדת מס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות, קרן פנסיה, ושאר התנאים הסוציאליים.
שכר נטו – השכר ברוטו לאחר הורדת כל המסים כחוק והתנאים הסוציאליים.
שכר בסיסי– שכר יסוד ברוטו.
שכר עבודת החבר בקיבוץ – שכר החבר ברוטו ושווי ההטבות אותן מקבל החבר ממקום עבודתו. השכר נקבע בתהליך משולב המתקיים בין החבר לצוות מישכור ומנהל הענף.
גמול פנסיונר מיוחד – סכום של 600 ₪ , אשר ישולם לפנסיונר עובד, ואשר העסקתו מוסכמת על מקום העבודה.
גיל הפרישה67 לגברים, 64 לנשים.
תקציב פנסיוני – סכום התקציב החודשי הבסיסי המובטח לחבר בהגיעו לגיל פרישה על פי החלטות הקיבוץ. סכום זה  לא יפחת מהקבוע בתקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש) תשס"ו – 2005 (להלן: "התקנות") (נכון להיום 35% מהשכר הממוצע במשק לפי הביטוח הלאומי) בתוספת הקצבה   מהמוסד לביטוח לאומי. התקציב הפנסיוני יהיה שונה לחבר החי בזוג וחבר החי כבודד.
פנסיה תקציבית – הסכום אותו מעניק הקיבוץ לחבריו בגיל פרישה. הקיבוץ ישאף לכך שהפנסיה התקציבית שהוא נותן לחבריו תהיה בגובה הפנסיה ההוגנת שהוגדרה על ידי מועצת התנועה באוקטובר 2011. מדי שנה יקבע גובה הפנסיה התקציבית בהתאם ליכולתו הכלכלית של הקיבוץ.
פנסיית הרשם - פנסיית המינימום אותה קבע רשם האגודות השיתופיות. סכום זה מתעדכן כל שנה. נכון להיום קבע הרשם את פנסיית המינימום על  35% מהשכר הממוצע במשק. סכום זה יעודכן בתחילת שנה בהתאם לפרסומי הלמ"ס והביטוח הלאומי במהלך השנה שחלפה.
גירעון אקטוארי לפנסיה – הסכום החסר בקרן הפנסיה כדי להבטיח את תשלום הפנסיה התקציבית לפנסיונר לכל ימיו .
עצמאי/יזם – חבר העובד כיזם ואשר הכנסתו משולמת לו ע"י לקוחותיו עבור השירות או המוצר שהוא מספק. הכנסתו בקיזוז ההוצאות תיחשב כעלות מעסיק לצורך חישוב שכרו .
עובד גלובאלי– חבר המקבל שכר חודשי ללא התייחסות ישירה לשעות העבודה שביצע בפועל .
ערבות הדדית– אחריות שנטלה הקהילה על עצמה להבטחת שלומם , ביטחונם ורווחתם של חבריה בתחומים וברמת חיים שנקבעו בהחלטת הקלפי .
מקורות הקהילה– סך כל הסכומים העוברים לקהילה בגין עבודת החברים בתוספת כל התקבולים המגיעים לקהילה בגין זכאויות שונות של חברים , בגין השכרת נכסי הקהילה ובגין שירות מהמגזר העסקי .
קצבאות ביטוח לאומי– כל הקצבאות המתקבלות עבור חברים, ילדים, זקנה, נכות, שארים וכו'.

Go Back  Print  Send Page

לייבסיטי - בניית אתרים