כניסה לחברים  |  הרשמה 

 
  
חדש באתר


 
 
דבר העורך
 
 

שלחו מייל בכל בעיה/ שאלה/ הבהרה/ תיקון/ תמונת מצב/ סרטון נחמד/ חדשות או כל דבר 
saridtv@sarid.org.il
 
  

   
לאיזה מפלגה תצביע בבחירות הקרובות?
[תוצאות]


 
 
מונה:


דף הבית >> שאלות לנח שגיא
חדש! באתר הבית של שריד
אתם שואלים ובעלי התפקידים עונים!
 
 
והפעם: נח שגיא מנהל הקהילה
עונה לשאלות שלכם


פורסם בתאריך 22/2/2012

 
שאלה:  מהו מס ארנונה ישובית שמשולם למועצה עבור שריד באמצעות הארנונה של המועצה? מה מס זה אמור לכסות? האם לשריד יש בעיה בגביית המס ועבור מה הוא קיים ושלא נלקח בחשבון במס הקהילה? 
להלן פירוט חיוב הארנונה למגורים בקיבוץ שריד נכון לינואר 2012 .
תעריף המועצה : 40.82 ₪ למ"ר לשנה למגורים.
תעריף הועד המקומי : 12.24 ₪ למ"ר לשנה למגורים. (נגבה ע"י המועצה ומועבר ישירות לוועד המקומי).
סה"כ : 53.06 ₪ למ"ר לשנה מצרפי .
מתעריף המועצה מוחזר לוועד המקומי סך של 16.12 ₪ למ"ר לשנה, כך שבידי המועצה נותרים רק 24.70 ₪ למ"ר לשנה למגורים. גם מתעריף זה משיבה המועצה על פי החלטת המליאה 7.56% לוועד המקומי, שהוא 1.87 ₪ למ"ר לערך. בנוסף מעבירה המועצה לוועד המקומי סל שירותים הכולל השתתפות בשכר המזכיר, טיאוט רחובות וכבישים, פינוי גזם וכיוצא בזה. (כ – 10 ₪ למ"ר לשנה), כך שבידי המועצה נותרים רק 12.84 ₪ למ"ר לשנה למגורים. כידוע רוב החברים משלמים במישרין את הארנונה למועצה, בכל הקשור למגורים, כך ששאלת הגבייה לא ממש רלוונטית לנושא וכיוון שהכספים המוחזרים "צבועים" ומיועדים למטרות שהמועצה ייעדה מראש, אין לזה קשר למס הקהילה.
  
שאלה:  שלום וברכה, להווי ידוע שמאחורי הבתים שלנו בשכונה הדרומית [החל מאורנה פקר במזרח ועד אסף וויס במערב] משתרכת דרך עפר שמשרתת עשרות משפחות הדרך רצופה מהמורות, ובעיקר שלוליות ענק ובוץ סמיך במשך החורף. כתבתי על זה גם לאתר בזמנו. ואני יודע שהנושא "בטיפול" אבל מדוע אין שופכים שם 4 משאיות מצעים בקטעים הקריטים, מהדקים ושורדים את החורף הזה? תודה.   
פתרון לדרך שמדרום לשכונה הדרומית
נתקבל ממשרד החקלאות תקציב לתכנון הדרך הדרומית במסגרת פרויקט התשתיות לישוב הוותיק. במסגרת תכנית ההשקעות שלנו תובא הצעה לסלול את רוב התוואי לאחר שייעשו המדידות והתכנונים המתאימים. אם יתברר שהביצוע יתעכב וידחה לשנה הבאה ישקלו בחיוב פתרונות ביניים .
 
שאלה:  נח שלום, האם תוכל לעדכן בנוגע לאפשרות להתקבל כחברים חדשים לקיבוץ ? 
כידוע לאלה שעקבו אחרי פרסום המסמכים והשתתפו בדיונים של הקונגרס האחרון, הקיבוץ עומד לקבל החלטות ברורות ומחייבות בכל הקשור לקבלת חברים חדשים בקיבוץ. מבלי לרצות להקדים את המאוחר ולהביע דעה אישית, אוכל רק לומר שבעקבות ההחלטה על השינוי לא תהיה אפשרות ראלית להמשיך לקלוט לחברות ע"פ עקרונות הקיבוץ הקלסי השיתופי ויהיה עלינו לגלות יצירתיות ולהחליט את ההחלטות החדשות המתאימות לנו ולמציאות חיינו. לאחר שנחליט על כך נוכל גם להחליט כיצד נחדש את התהליך לקבלה לחברות.
 
שאלה:  האם לאחר שכול ענפי השרות והמשק עבור התייעלות וצמצום ההוצאות בשנים האחרונות
לא הגיע הזמן שגם בית המשרדים של שריד יעבור תהליך דומה של צמצום משמעותי
של כח האדם ?
נכון וטוב לשקול דרכי התייעלות וחסכון, כל זאת בתנאי שהדבר לא יפגע בתפקוד השוטף והנכון של המוסדות והתחומים שאנו רוצים בהם. כידוע הקיבוץ בחר צוות לבחינת המבנה האירגוני שלו (כולל המבנה הניהולי), שעם תום עבודתו אמור להציע הצעות והמלצות לדיון ולהחלטה של הקיבוץ. יש להניח שבמסגרת הדיון יוצגו הגישות, הנימוקים והצרכים לכאן ולכאן ובסופו של דבר הקיבוץ יחליט על המבנה ועל גודל השירות המתאים והנחוץ לו. 
 
שאלה:  הי נח, איפה אנחנו עומדים בנושא אכיפת תקנון הנהיגה והחניה בקיבוץ ? 
סוגיית אכיפת תקנון הנהיגה/ חניה בקיבוץ מורכבת ואף סבוכה, כי אנו לא מספיק מורגלים במשמעת עצמית וקבלת מרות הקהילה, בעיקר בתחום זה. לאחר קבלת אור ירוק מהמזכירות והשיחה נחזור עם הצעה קונקרטית שתכלול כללים מחייבים ולצידה צוות נחוש (כך אני מקווה) שיקבל על עצמו לאכוף את הכללים שנחליט עליהם. 
 
שאלה:  אילו כישורים נדרשים ממנהל קהילה?
לעניות דעתי הלא מחייבת (בשלב זה) על מנהל הקהילה להקדיש את רוב זמנו (המצומצם בלאו הכי ) לראייה מערכתית, לגיבוש מדיניות, להרכבת צוותים יעודיים, להבטיח את תפקודם לשם השלמת המשימות וגם .. מתן תשומת לב וזמן למענה לצרכים פרטניים וחברתיים.
פשוט מאוד ! 
  
שאלה:  האם בהצבעה בקלפי, תהיה הצבעה גם על כלל החוברת כלומר בעד חוברת השינוי ונגד חוברת השינוי ( ולא רק הצבעות על הסתייגויות )? 
בהצבעה בקלפי על אישור חוברת השינוי המעודכנת יתבקשו החברים להצביע על ההסתייגויות שהוגשו, אל מול ההצעות שהוגשו ע"י צוות השינוי. בסופו של דבר יהיה עלינו להצביע גם על אישור חוברת השינוי המעודכנת בכללותה.
 
שאלה:  שלום נח, באחרונה החל דיון מעניין בין חברי הקיבוץ.
האם יש מקום לפרסם בציבור את נתוני השכר של בעלי תפקידים ציבוריים בשריד
כחלק מהליך השקיפות המקובל היום במגזר הציבורי והקיבוצי
הרי את המשכורות הללו משלם כל חבר וחבר מכיסו דרך מיסי הקהילה.
מה דעתך בעניין ?
לא ברור לי היכן התחיל "הדיון המעניין" בנושא הזה אך אם השואל התעניין בדעתי בנדון אוכל לומר לו שבלי קשר לשכר שאני מקבל דעתי היא שאין לפרסם את הנתונים הללו, כמו גם נתונים אישיים אחרים, כדוגמת תמחור, תנאי עבודה וכדומה. אוכל להוסיף שבזמן הדיונים שהתקיימו בצוות הדמוגרפי, שעסקו בין היתר בהקמת מאגר נתונים שכל כך נחוץ לקיבוץ לצורך תכנון מהלכיו וגיבוש דרכי פעולתו, הייתה בקרב המתדיינים רגישות רבה ואף התנגדות נחרצת לחשיפת הנתונים שירוכזו. התנאי שהוצב היה שיחולו על הנתונים כללי חשאיות ודיסקרטיות מכסימליים ושרק המורשים לכך יוכלו להגיע אליהם למטרות קונקרטיות ומוגדרות בלבד.  
 
שאלה:  מהו מבחינתך האתגר המרכזי של הקהילה בימים אלו ?
מה יהיה להערכתך האתגר המרכזי בעוד 10 שנים ?
האתגר המרכזי שעומד בפני הקהילה בימים אלה הוא לקדם ולהשלים את הפרויקטים והמהלכים שהתחלנו בהם בשנה האחרונה, קרי: גיבוש תכנית לצמיחה דמוגרפית, תכנון והשלמת תהליך שיוך הדירות לצד תחילת דיונים על אופציות לשיוך פירות הנכסים, בנייה וקידום מערך האיתנות הפנסיונית, העמקה והשלמה של תהליך השינוי, קידום נושא השילוב הקהילתי הנכון בין הקיבוץ להרחבה ו... שיפור הארגון והסדר במערכות השונות. אוכל גם להוסיף שיש צורך דחוף להקים מערך של רווחה – בריאות שיתאם בין הגורמים השונים, יגבש מדיניות וייתן לחברי היישוב פרספקטיבה וקנה מידה אחר להתנהלות נכונה.
אם תוך עשר השנים הקרובות נוכל להיווכח שהלכנו בדרך הנכונה והשלמנו את מירב המטרות והיעדים, נוכל להתחיל לחשוב על היעדים החדשים לביצוע.
 

 

Bookmark and Share

לייבסיטי - בניית אתרים