כניסה לחברים  |  הרשמה 

 
  
חדש באתר


 
 
דבר העורך
 
 

שלחו מייל בכל בעיה/ שאלה/ הבהרה/ תיקון/ תמונת מצב/ סרטון נחמד/ חדשות או כל דבר 
saridtv@sarid.org.il
 
  

   
לאור חג הביכורים המוצלח מה דעתך על השתלבות תושבי ההרחבה בשריד
[תוצאות]


 
 
מונה:


דף הבית >> מודל רשת הבטחון >> שירותי בריאות

 

אנחנו רואים חשיבות בהמשך אחזקת מערכת הבריאות, ונתינת שירותי בריאות מקצועיים ואיכותיים , אך במתכונת מצומצמת יותר. חלק מאותם שירותים הניתנים היום ימומנו מתקציב הקהילה וחלקם ימומנו על פי צריכה אישית של החברים.
סעיף
פירוט
מרפאה
ככלל, המרפאה תמשיך להיות שירות משותף ותמשיך לספק שירותים נוספים לאלה המסופקים ע"י קופ"ח. שירותים אלו הניתנים על חשבון הקהילה יבדקו אחת לשנה על ידי צוות הניהול בהתאם להמלצות קופ"ח וחלוקת הנטל הכספי בין המשתמשים.
צוות המרפאה ימשיך לסייע בכל נושאי הבריאות כמקובל כיום.
ביטוח בריאות
ביטוח הניתוחים הפרטי וביטוח "כללית מושלם" יהפכו לוולנטריים . מי שיבחר להשתתף בביטוח ניתוחים פרטיים ישלם אגרה חודשית  של עד  100 ₪ , ולא יותר, לחבר, והקיבוץ ישלים את יתרת עלות הפרמיה , על פי דרישות חברת הביטוח.
מבוטחי "כללית מושלם" , שהקיבוץ משלם עבורם את דמי הביטוח,  ישלמו בהתאם לסכום הפרמיה החודשית שלהם.
ביטוח השתלות בחו"ל ותרופות מחוץ לסל (קטסטרופות) ישאר על חשבון הקיבוץ כנהוג כיום.
תרופות
כל התרופות למעט תרופות כרוניות (אשר מוגדרות בסל הבריאות של משרד הבריאות) ימומנו ע"ח החבר,עד תקרת הוצאה משפחתית של1200 ₪ לרבעון קלנדרי למשפחה (כולל ילדים), או 600 ₪ לרבעון קלנדרי למשק בית של יחיד. מעבר לסכום זה יקבל החבר החזר על הפער בין מחיר התרופות לתקרה.
יובהר, כי השתתפות הקיבוץ תהיה בכל מקרה רק עבור תרופות הנמצאות בסל הבריאות הממשלתי. הקיבוץ לא ישתתף במימון תרופות מחוץ לסל, גם אם ניתנו על ידי מרשם רופא.
עוד יובהר, כי האחריות לתביעת החזר הסכום היא על החבר, וכי ניתן להגיש תביעות רק עבור תרופות שנרכשו בשנת הגשת התביעה.
 
תרופות כרוניות
החבר ישתתף בעלות התרופות עד סכום של 100 שקלים בחודש. מעבר לכך יכסה הקיבוץ את העלות.
נסיעות בריאות
החברים ישלמו עבור כל נסיעות הבריאות עפ"י מחירון שיקבע מעת לעת.
טיפול שיניים
טיפולי השיניים נעשים במסגרת הסדר וולונטרי של ביטוח. המצטרפים להסדר ישלמו סכום חודשי קבוע של 50 ₪ למבוגר,  25 ₪ לילד. אנשים שלא יצטרפו לביטוח ישלמו מחיר מלא.
פירוט
טופס 17
ע"ח החבר
ניתוחי בריאות
ניתוחים בריאותיים יעשו במסגרת קופ"ח ואו במסגרת ביטוח הבריאות של כל חבר.
ציוד ומכשירים
מכשירי שמיעה  וסי-פאפ: הקיבוץ ישתתף ב 50% מעלות המכשיר לאחר החזרי קופ"ח וביטוח, ועד סכום של 2000 ש"ח.
מעבר למפורט בסעיף זה, אין השתתפות של הקיבוץ במימון של כל מכשיר.
שונות
לא תהיה השתתפות: בתוספי מזון, ויטמינים, משחות קוסמטיות, חוג שומרי משקל, בדיקות עיניים לקבלת אישור לימוד נהיגה, רישיונות נהיגה ונשק, רפואה ותרופות אלטרנטיביות וחיסונים שונים.
 
 

Go Back  Print  Send Page

לייבסיטי - בניית אתרים