כניסה לחברים  |  הרשמה 

 
  
חדש באתר


 
 
דבר העורך
 
 

שלחו מייל בכל בעיה/ שאלה/ הבהרה/ תיקון/ תמונת מצב/ סרטון נחמד/ חדשות או כל דבר 
saridtv@sarid.org.il
 
  

   
לאור חג הביכורים המוצלח מה דעתך על השתלבות תושבי ההרחבה בשריד
[תוצאות]


 
 
מונה:


דף הבית >> מודל רשת הבטחון >> הסדרים עם בני הקיבוץ עד גיל 30

 

 2. הסדרים עם בני הקיבוץ עד גיל 30

 

 

 

ההסדר הנוכחי יהיה בתוקף עד קבלת החלטה אחרת הנוגעת לקליטה וצמיחה דמוגרפית.
* השימוש במונח "בנים" נעשה מטעמי נוחות בלבד, ומתייחס כמובן, לשני המינים גם יחד.
א.      ההכנסות מעבודה/מהשירות הצבאי/שירות לאומי של הבן יועברו על ידי הקיבוץ אל חשבונו הפרטי, או אל חשבון ההורים, לפי העדפתו של הבן.
ב.      במסגרת החישוב המשפחתי לצורכי רשת הביטחון והזכאות לה, יינתן לבן ביטוי עד לסיום השירות.
ג.       הבן לא ישלם אגרת שירותי קהילה ואגרה לועד מתישבי שריד במהלך תקופה זו.
ד.      הבן רשאי להחזיק דירה בקיבוץ בתקופה זו. העלויות הישירות של אחזקת הדירה (מים, חשמל, ארנונה, תקשורת ) יחולו על מחזיק הדירה. במהלך תקופה זו לא יגבה מהבן שכר דירה.
ה.     במידה והבן נמצא ביתרה שלילית בהנהלת החשבונות, יועברו החיובים להוריו.
ו.        בן הבוחר שלא להחזיק בדירה יתגורר בדירת הוריו, ולא יחויב בתשלומים שונים של החזקת דירה, ולא בשכר דירה.
ז.       בן שבחר להישאר לגור בדירת הוריו, למשך תקופת השירות הצבאי/ לאומי ולאחריה, ומעוניין בשלב מאוחר יותר לקבל דירה בקיבוץ, יזכה להקצאת דירה על פי שכבת גילו, ובהתאם למצאי.
ח.     תינתן עדיפות לבנים, על פני שוכרי דירות חיצוניים, בהקצאת דירות.
ט.      חייל/ת בשירות חובה בן/בת הקיבוץ יקבל תוספת  הכנסה חודשית מהקיבוץ בסכום שיקבע מעת לעת.
לאחר סיום השירות הצבאי/ לאומי של הבן עומדות בפני הבן שתי אפשרויות:
1.      חברות מלאה בקיבוץ. בהתאם לכללים עליהם יחליט הקיבוץ.
2.      תושבות.
בנים מתחת לגיל 30 יהיו זכאים לבחירה חד פעמית האם לעבור למסלול תושבות עד לגיל 30 או להישאר במסלול של חברות מלאה. בגיל 30 מוזמנים כל בני ובנות הקיבוץ להתקבל לחברות
2.3 מסלול תושבות עד גיל 30:
א.      בן שייבחר בכך יוכל לחיות בקיבוץ כתושב. ככזה, הבן יחיה בקיבוץ כבר רשות, ככל תושב אחר המתגורר בקיבוץ.
ב.      עבודת הבן תתבצע בקיבוץ או מחוצה לו, על פי בחירתו, ועל פי צרכי משאבי האנוש בקיבוץ. בן אשר יעבוד בקיבוץ יהיה מעמדו בתחום העבודה כשל שכיר לכל דבר ועניין.
ג.       בן, במעמד תושב, עד גיל 30 ,ישלם את כל התשלומים החלים על כל שוכר דירה חיצוני, כולל תשלומים לאגודת מתישבי שריד,  אך ייהנה משכר דירה מופחת בשיעור שיקבע מעת לעת.
ד.      כל התשלומים שיוטלו על בנים בהסדר התושבות, החל מסיום הצבא, יוטלו על הבן באופן ישיר, ובכלל זה תשלומי ארנונה, מים, חשמל, גז ותקשורת.
ה.     בנים בשירות הקבע המעוניינים להתגורר בקיבוץ במשך תקופת השירות, יחולו עליהם כל הכללים אשר חלים על בנים תושבים לעניין תשלומי הדיור.
ו.        הקצאת הדירות על פי המצאי הקיים בקיבוץ.
ז.       בן אשר אינו מחזיק בדירה בקיבוץ ומתגורר בדירת הוריו, לא יחויב בתשלומים שונים של החזקת דירה, אך יחויב בתשלום לאגודת מתישבי שריד.
ח.     בן המתגורר בקיבוץ כתושב, ומבקש לצאת מהקיבוץ לתקופה מסוימת ולשמור על הדירה בה התגורר, יחויב בכל התשלומים הישירים על הדירה ובכלל זה תשלומי ארנונה, מים, חשמל, גז ותקשורת, וכן בתשלומים  לאגודת מתישבי שריד. כמו כן  בן המחליט לצאת מהקיבוץ, לא תשמר לו הדירה בה התגורר טרם עזיבתו.
ט.       בן קיבוץ במסלול תושבות שהגיע לגיל 30, יוכל להיות תושב בקיבוץ, וזאת בכפוף לאישור מוסדות הקיבוץ ולתנאים שיוסכמו בין הקיבוץ לבן.
 
 
 
 
2.5. הסדרי לימודים
א.      הגדרת סכום הבסיס: סכום שכר לימוד שנתי לתואר ראשון באוניברסיטה מוכרת בארץ.
ב.      בחמש השנים הקרובות ימשיך הקיבוץ לסייע  לבניו במימון  שלוש שנות שכר לימוד אוניברסיטאיות, במסגרת לימודי תואר ראשון/לימודי תעודה, אך סיוע זה ילך ויפחת באופן מדורג, עד שיסתיים בשנה"ל 2017.
ג.       למען הסר ספק, בן אשר רק אחד מהוריו חבר קיבוץ יקבל רק מחצית מההשתתפות במימון.
ד.      סכום הסיוע בשנים הקרובות יפורט בטבלה להלן:
א.      ילידי שנתונים 1991-1985 יקבלו השתתפות של 80% מסכום הבסיס בשנת הלימודים הראשונה שלהם. השתתפות זו תלך ותפחת ב20% בכל שנת לימודים נוספת.
ב.      ילידי שנתון 1992 יקבלו השתתפות של 60% מסכום הבסיס בשנת הלימודים הראשונה שלהם. השתתפות זו תלך ותפחת ב20% בכל שנת לימודים נוספת.
ג.       ילידי שנתון 1993 יקבלו השתתפות של 40% מסכום הבסיס בשנת הלימודים הראשונה שלהם. השתתפות זו תלך ותפחת ב20% בכל שנת לימודים נוספת.
ה.     המענק ישולם להורי הבן, על בסיס אסמכתאות לתשלום עבור לימודיו , עבור כל שנה בה הוא מבקש לקבל מענק, למקסימום של שלוש שנים סה"כ בלבד.
ו.        סכום המענק לא יעלה על סכום שכר הלימוד לתואר ראשון באוניברסיטה מוכרת בארץ.
ז.       כחלק מתפיסת רשת הבטחון, יאפשר הקיבוץ לתת הלוואה לסטודנטים לתואר ראשון לצורך מימון שכר הלימוד. ההלוואה תינתן בתנאים הבאים:
א.      הסטודנט/ית עמד בתנאים המפורטים בסעיפים א', ד' וה', לעיל.
ב.      הכנסתם הפנויה המשותפת של ההורים לא עולה על 12,000  ש"ח בחודש.
ג.       הסטודנט עשה את כל שניתן לקבל מלגות. יובהר כי הסיוע ינתן על יתרת תשלום שכר הלימוד לאחר ניכוי המלגות.
ד.      מתן הסיעו מותנה בגילוי נאות של ההורים והסטודנט על מצבם הכספי. לשם כך יוכל הקיבוץ להעזר במנגנוני הקרן לעזרה הדדית.
 

Go Back  Print  Send Page

לייבסיטי - בניית אתרים