דף הבית >> ערוצים >> קהילה בצמיחה >> ארכיון קהילה בצמיחה >> דפי מידע - מנהל קהילה, קיבוץ שריד >> דף מנהל הקהילה - יולי 2012
   

 דף מידע לחברים
    
 יולי 2012  |  מאת: נח שגיא

לכל החברים שלום רב,
 
ננסה לסכם בקצרה את עיקרי הדברים שעמדו
 
ועומדים על הפרק בימים אלה.


פורסם בתאריך: 28/7/12

1. הקמת מערך רווחה ובריאות - בהמשך להחלטת הקיבוץ על בחירתה של צביה כפרי לתפקיד וכניסתה לתפקידה כרכזת בריאות נמשך מהלך הקמת מערך רווחה – בריאות. הוקם צוות שיפעל לצידה של צביה והוא יובא לידיעה ואישור בשיחת הקיבוץ הקרובה : רוחל'ה בן יוסף, סוזנה ילנסקי, זיו ארדי, רותי פינקל, יורם חמדי ורעיה נימרי. מן הראוי להוסיף עוד שבפגישה שהתקיימה ביום שישי במועדון נשמעה הרצאה בדבר הצטרפות למהלך של קהילה בריאה ויהיה עלינו לקבל החלטות בכיוון זה . פרטים יפורסמו בהמשך.
 
2. תהליך השיוך: בהמשך לשלושת מפגשי הלימוד שהתקיימו בשבועות האחרונים הופץ בימים אלה סיכום ממצה, ריכוז השאלות שהועלו והתשובות שמסתמנות נכון להיום, קובץ ההחלטות המשולב שיהיה עלינו לדון בו והזמנה לדיון ראשוני במסגרת שיחת הקיבוץ שיתקיים ב 30.7.12 .
בין תהליך הלימוד לבין הדיון הראשון התקיים פנל מומחים תחת הכותרת : " השיוך לאן " ? נקווה שהדבר יעזור לנו להתמצא במרחב השיוך ולהתכוון להחלטות הנכונות.
 
3. ההכרעה בעניין " מסמך עקרונות הקליטה החדשים" : בסוף השבוע האחרון התקיימה ההצבעה על המסמך. המסמך אושר ברוב של 139 מול 15 ושלוש ההסתייגויות שהוגשו נדחו.
נאחל לעצמנו הצלחה בהמשך התהליך.
 
4. צנזורה ? לא היה ולא נברא! : בחילופי דברים שהתפרסמו לאחרונה במסגרת הפורום שבאתר של שריד הועלו חשדות והאשמות בדבר הכוונה להטיל צנזורה על הפרסומים באתר של שריד ובכלל. ברצוני לומר בצורה שלא משתמעת לשתי פנים שלא הייתה להנהלה שום כוונה כזאת וגם להבא לא יעשה כל ניסיון בכיוון זה. יחד עם זאת, גם כאשר דוגלים בדמוקרטיה ובמסגרתה באוטונומיה של צוות "אתר שריד", מן הראוי להיצמד לכללים של הוגנות, אחריות וכללי דיון תרבותיים וחבריים, חרף חילוקי דעות לגיטימיים שעשויים להתגלות. לצורך העניין פועל לצדו של מנהל האתר צוות חברים מיומן, שלא מטעם ההנהלה, שאמור לשמור על הכללים הרצויים וגם לאפשר לדמוקרטיה להתגונן. 
 
5. מתקני המשחקים: כמעט הושלם התיקון, השיפוץ וההבאה לתקן של מתקני המשחקים, בהובלתה של יעל גל, מנהלת אגודת המתיישבים. חשוב לציין שהדבר נעשה מתוך שיתוף פעולה הדוק עם גורמי הקיבוץ ביעוץ וביצוע של רביב הרוש. ניתן להתחיל לברך על המוגמר. כיום נחוץ לעבור את הבדיקה החוזרת מטעם מכון התקנים ולהחליט על מתקן שעשועים חדש שיוקם באתר ספינת השלום שפורקה. (המיקום אושר ע"י ועדת תכנון) .
בינתיים נסתיימה בהצלחה הבדיקה ואנו ממתינים למסמך שיאשר זאת.
 
6. זכאות לרשת ביטחון: צוות רשת ביטחון (תמי רושקין, גיורא רמות, טל אדלר ונח שגיא) מבקש להזכיר לחברים, שבכל מקרה שעולה שאלת הזכאות לרשת ביטחון, לא מדובר בהחלטה אוטומטית וכל חבר/ה שסבור/ה שזכאי לקבל רשת בטחון אמור לפנות אל הצוות כל חודש מחדש.
 
7. מחירי מערכת החינוך לחברי קיבוץ: כידוע, ב – 01/09/2012 עוברת מערכת החינוך למסגרת ובאחריות אגודת מתיישבי שריד. כתוצאה מכך תחול עליית מחירים להורים חברי קיבוץ, לכן כדי לצמצם את הפגיעה החליט צוות הניהול לעגן את שיעורי הסבסוד לחברי קיבוץ למשך שנתיים נוספות (קרי: זוג חברי קיבוץ – 20%, חבר/ת קיבוץ ובן/ת זוג 10% ), לשנים תשע"ג (2013 – 2012 ) ו תשע"ד (2014 – 2013 ).
מן הראוי להזכיר שמדי שנה, במסגרת הכנת התקציב, מתקיים דיון ונבחנת האפשרות להפחתת מסים כנגד העמקת ההפרטות. 
 
8. המשך הטיפול בנושא עבודת הפנסיונרים: בניסיון ליישם ולהוציא לפועל את החלטת הקיבוץ בנדון במסגרת חוברת השינוי נתגלו הרבה קשיים, חילוקי דעות, אי דיוקים וגם טעויות שלא נצפו מראש. לאחר ישיבה משותפת של ההנהלה כללית/מזכירות עם נציגות צוות השינוי וחברים פנסיונרים הוצפו הנושאים והבעיות והתקיים דיון חשוב. כתוצאה מכך הוחלט לעכב את מועד ביצוע המהלך, להחזיר את הנושא לשיקול דעת נוסף, להכניס את
התיקונים/ שינויים הדרושים ולהחזיר את המסמך לדיון בפורומים הרלוואנטיים לקראת החלטה ויישום במועד מאוחר יותר.
 9. נמסר מטעם מרכז המשק:
עקירת חלקות בפרדס: בתאריך 23.5.12 החליטה ההנהלה הכללית לעקור את החלקות בפרדס הגובלת בשכונה הקהילתית.
1 . חלקה מס' 13 = 18 דונם אשכולית אדומה אורגנית שנת נטיעה 1992
2 . חלקה ג 4 = 8 דונם לימון מבכיר (אינטרדונטו) שנת נטיעה 2002
• הוחלט להשאיר את חלקת האור כ- 15 דונם שנת נטיעה 2009
• הסיבות שהביאו את ההנהלה הכללית לקבלת החלטה זו :
 
בתחילת 2010 החליטו מוסדות הקיבוץ לא לרסס בחלקות הגבולות בשכונה בטווח של 50 מטר מהשכונה לחלקות הפרדס.
בדיעבד הסתבר לנו כי יש מעבר של מזיקים (אילוח), בעיקר "אקרית חלודה ", בין השטח המרוסס לבין השטח שאינו מרוסס.
החלקות סובלות ויש הפחתה ביבולים , וכמו כן הפרי באיכות נמוכה ומתאים רק לתעשייה.
באשכולית האדומה פחת היבול מ - 5 טון לדונם ל - 2.5 טון לדונם.
ובלימון מ- 3 טון לדונם פחת היבול ל - 1.5 טון לדונם.
כמובן שברמת יבולים נמוכה ואיכות פרי ירודה, החלקות אינם רווחיות ואין טעם להמשיך ולעבד אותן.
 
שיקולים נוספים היו :
1) גיל עצי האשכולית האדומה (כ-20 שנה) ורמת המחירים של פרי זה הנמצאת כרגע בירידה .
2) גם אם נתן טיפול מיטיבי לחלקות האלה לא נצליח לשקם אותם.
מה לעתיד ? בשנה הראשונה חורף 2013 - החלקות יזרעו בגידולים חד שנתיים.
בקיץ של אותה שנה יהיה צורך לקבל החלטה האם ממשיכים במתווה של גידולים חד שנתיים או מוצאים דרך להמשיך ולגדל גידולים רב שנתיים בחלקות הגובלות בישוב.
מכל מקום ההחלטה מה לעשות באותם שטחים הינה של הקיבוץ .

ובחזרה לשולחן מנהל הקהילה:
10. אלה שקראו את הודעת צוות הניהול בענייני
(בדבר ההודעה שלי על סיום תפקידי)
יודעים שנכון להיום אני חוזר לתפקיד, בין היתר כתוצאה מפניות רבות של חברים לשיקול נוסף.
לא הייתה זו הודעה מן הפה לחוץ , אלא תחושה שבנסיבות שנוצרו ספק אם היה טעם להמשיך בתפקיד, אך אני צופה אל העתיד בראייה מפוקחת יותר, אולי פחות רגשית ויותר מעשית.
נקווה לטוב, אני מקווה שלטובת כולנו, אך ברצוני להזכיר שאני מחויב עדיין להחלטת הקיבוץ לפיה בכוונתי להעמיד את עצמי להצבעת המשך קדנציה בתום שנתיים לכניסתי לתפקיד (בחודש אוקטובר שנה זו ). בהזדמנות זו תהיה לחברים האפשרות להחליט אם הכיוון שאנו מובילים, הסגנון והאיש מתאימים להם. או לא ...

להתראות בדיווח הבא,
נח שגיא - מנהל הקהילה

 

 
נח שגיא - מנהל הקהילה

 


 


 


 
מתקני המשחקים לאחר השיפוץ

 
עקירת העצים בפרדס
 

 

Bookmark and Share
+ הוסף תגובה חדשה
תגובות: (צפה ב-  תגובות בעמוד זה)
Loading בטעינה...