כניסה לחברים  |  הרשמה 

 
  
חדש באתר


 
 
דבר העורך
 
 

שלחו מייל בכל בעיה/ שאלה/ הבהרה/ תיקון/ תמונת מצב/ סרטון נחמד/ חדשות או כל דבר 
saridtv@sarid.org.il
 
  

   
לאור חג הביכורים המוצלח מה דעתך על השתלבות תושבי ההרחבה בשריד
[תוצאות]


 
 
מונה:התנגדותי לתקנון החדש המוצע להצבעה
אריאל מור
מערכת "אתר הבית של שריד" אינה עומדת מאחורי כותב האיגרת ואינה אחראית לדבריו, ומזמינה את הגולשים להגיב לנאמר


שריד 16/01/2010

לחברים שלום,

אני פונה אליכם באגרת זו להצביע "נגד" התקנון החדש המובא להצבעה בשבוע זה.
הנימוקים מתחלקים לשני תחומים:
• התחום הסידורי/נוהלי 
• התחום העקרוני
• התחום הנוהלי:
היו שתי אספות שיועדו בעיקרן להסבר ע"י עו"ד נועה ירושלמי ושאלות הבהרה. אסיפה שלישית שיועדה לדיון בוטלה ולא התקיים אצלנו כל דיון עקרוני בנידון ולפתע הנושא מובא להצבעה.
הוסבר לי שהסיבה לאיחוד ההצבעות הוא החשש שלא יהיה הרוב הנדרש לאישור התקנון ולכל מצרפים את ההצבעה לשני נושאים יותר "סקסיים". צעד זה פסול בעיני כי חשיבות התקנון לעתיד הקיבוץ וחבריו היא הרבה מעל כל נושא אחר וחשוב שההצבעה עליו תהיה לא בדרך אגב או מחטף.
נושא עקרוני זה הנוגע לטווח הארוך ושישפיע עלינו, על ילדינו וילדיהם, עד דור עשירי, אסור לו שיעורב עם נושאים קצרי טווח כמו בחירה בין "יס" ל"הוט". 
התחום העקרוני:
כשהוקם הקיבוץ מוסדות היישוב והמדינה נתנו לתנועות המיישבות אמצעי ייצור לצורך עיבוד ושמירה על קרקע הלאום. אמצעי הייצור הם קרקע, מים וכוח עבודה ללא זכויות וחובות וללא סמכות ואחריות אישית. האגודה היא הריבון והאפוטרופוס של חברי האגודה שהם "בר רשות" בעיני המדינה. נכון שהמציאות אינה כה קיצונית ולמעשה בפועל נטלנו לעצמנו זכויות קניין [בעצימת עין של הריבון] אך העקרון לא שונה כלל ועדיין תקף.
לכל אזרח אחר במדינה יש חובות, זכויות, סמכות ואחריות הנובעות מעצם היותו אזרח ולא בגלל שמישהו העניק לו זכויות אלו. כמו שאף אחד לא מעניק את הזכות לנשום כך לא מעניקים לאזרח מן השורה חובות, זכויות, סמכות ואחריות פרט לנו, חברי קיבוץ.
ההתנגדות שלי להצביע על התקנון החדש היא כי הוא אינו משנה כלל וכלל עקרון מרכזי זה של ריבון וחברים ברי רשות.

מספר סיבות נוספות:
מידתיות – אין מידתיות בתקנון החדש בין חובות החבר/הפרט כלפי האגודה וחובות האגודה כלפיו. להיפך כחוט השני עובר העקרון שהחבר חייב והאגודה רשאית [רשאית אך אינה חייבת] כמו הסעיפים הנוגעים לפנסיה.
אנו חיבים להפנים שאין כבר זהות מוחלטת בין האגודה לחבריה אלא יש מערכת הסכמים המסדירים את חובות וזכויות שני הצדדים.
אין להתפלא על כך כי התקנון החדש חובר ע"י שליחי האגודה ובכפוף להסכמה של גורמי חוץ [רשם האגודות, מבקר המדינה, ברית פיקוח והתנועה] ולנו החברים לא היה ייצוג כלל. האם הייתם מסכימים לערוך חוזה אחר שמשרד אחד מייצג את שני הצדדים? אני בטוח שכלל וכלל לא
ולמען הסר כל ספק איני חושד כלל בהוגנות והגינות משרד עו"ד ש. כהן ובעו"ד נועה ירושלמי אך אנו חייבים לזכור שהם מונו ומייצגים, בראש וראשונה, צד אחד להסכם.
ככלל, תקנון אגודה נדרש כדי להסדיר את פעילות האגודה ומוסדותיה. בתקנון המוצע ישנם סעיפים הייחודיים רק לתקנון קיבוץ. למשל, חובת החבר להביא את כל הכנסתו לקיבוץ. אני חושב שסעיפים אלו כלל אינן שייכים לתקנון אלא הם צריכים להכלל בהחלטות אסיפה. הסיבות להכללתו? ראו לעיל.
בקרוב נקים שתי אגודות נוספות להסדרת חיינו, אגודה שיתופית קהילתית ואגודה שיתופית של חברי האגודה לשם חלוקת פירות הנכסים. האם מישהו חושב שסעיפים מעין זה יכללו בתקנונים הנ"ל. אני בטוח שלא ולכן אין סיבה אוביקטיבית שהם צריכים להכלל בתקנון החדש. הסיבה? כי התקנון חובר ע"י צד אחד בלבד ובפיקוח המוסדות שעדיין חושבים שמותר להם לנהל את חיינו.
יגידו לנו שלא נוכל לבצע שיוך דירות ללא שינוי התקנון. איני מקבל טענה זו. א] שוב מכפיפים שיקולי טווח ארוך לטובות הנאה של טווח קצר והנסיון מלמד שקיבוצים השלימו את תהליך השיוך לפני שינוי הסיווג.
כמו-כן נאמר שאם לא נחליט לשינוי התקנון רשם האגודות רשאי להחליט בשבילנו. אז אם נגיע למצב זה אני חושב שניתן לו להחליט כי ממילא לא יהיה שינוי רב בתקנון אך נדע שאנו לא הסכמנו ואנו נמשיך להאבק למען היותנו אזרחים שווים במדינת ישראל. 
  

 בברכה,
אריאל מור

תגובות יש לכתוב לכתובת: arielm@cgwheels.com


+ הוסף תגובה חדשה
תגובות: (צפה ב-  תגובות בעמוד זה)
Loading בטעינה...

לייבסיטי - בניית אתרים