דף הבית >> מודל רשת הבטחון >> שירותי הקהילה במודל החדש
1.1. אופי השירותים המסופקים לחברי הישוב
א.    שירותים קהילתיים: שירותי יישוב, המשרתים את כלל חברי הישוב, עליהם יוחלט מעת לעת.שירותים אלה ימומנו באמצעות תשלום אחיד: תשלום שייגבה מכל החברים והתושבים. גובה התשלום יאושר במסגרת אישור התקציב השנתי של אגודת מתיישבי שריד.
ב.    שירותים שהקיבוץ מספק לכלל חברי הקיבוץ. שירותים אלה ימומנו באמצעות תשלום אחיד : אגרת שירותי  קהילה שתיגבה מכל חברי הקיבוץ.  גובה האגרה יאושר במסגרת אישור התקציב השנתי של הקהילה.
ג.      סבסוד ומימון הערבות ההדדית לחברי הקיבוץ. לדוגמא: סבסוד החינוך, הבריאות, ועוד. מדרגות המס יאושרו במסגרת אישור התקציב השנתי של הקהילה.
ד.     שירותים מופרטים: שירותים אלה ימומנו ע"י החברים על פי השימוש וצריכת השירות. הענפים המספקים אותם יידרשו לאיזון תקציבי. עלות השירותים תפורסם על ידי הענף ותאושר על ידי הנהלת הקהילה.